เตรียมทำจม.หนุนกม.ป่าชุมชนฉบับส.ส.

เชียงใหม่ - 5 พ.ย.47 "เราจะทำหนังสือเปิดผนึกถึงคณะกรรมาธิการร่วม 2 สภา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานวิปฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน ตามความเห็นของสภาผู้แทนราษฎร" นายนิคม พุทธา ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ ระบุ

ทั้งนี้นายนิคมกล่าวด้วยว่า ทางเครือข่ายป่าชุมชนจะจัดเวทีเพื่อผลักดันร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชนภายในเดือนพ.ย.นี้

นายนิคม ระบุว่า อยากให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญในการผลักดันให้มีกฎหมายที่มาจากประชาชน และการเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือกล่าวว่า อยากให้ลืมความเชื่อผิดๆ ที่ว่าป่าจะสูญถ้าให้ชาวบ้านรักษา แต่ให้มาดูประโยชน์ของการจัดการป่าร่วมกัน

ประชาไทรายงาน