ถก ร่างพรบ.ทรัพยากรน้ำ เน้นประชาชนมีส่วนร่วม

ประชาไท -- 19 พ.ย. 2547 -- กรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมระดมความเห็น ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำรอบที่ 2 เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

รศ.ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต หัวหน้าโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราช
บัญญัติทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า เนื้อหาของร่างฯ เน้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ โดยจะแบ่งการใช้น้ำออกเป็น 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ขนาดเล็ก ไม่มีการควบคุม เพื่อไม่ให้ประชาชน เกษตรกร ผู้ใช้น้ำเดือดร้อน ขนาดกลางจะมีการควบคุม เพราะมีผลกระทบต่อการใช้น้ำในภาพรวมของประเทศ โดยให้ประชาชนในลุ่มน้ำบริหารจัดการกันเอง

ส่วนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นระดับชาติ ซึ่งจะมีผลกระทบหลายลุ่มน้ำนั้น จะมีคณะกรรมการระดับชาติมาควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือการแย่งชิงน้ำ ระหว่างลุ่มน้ำ รวมถึงการปรับปรุงองค์กรทั้งในระดับชาติ และระดับลุ่มน้ำด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับชาติ ประชาชน และภาคราชการ จะมีบทบาทเท่ากัน ส่วนคณะกรรมการระดับลุ่มน้ำท้องถิ่น มีการกระจายอำนาจให้คณะกรรมการลุ่มน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ รับฟังความคิดเห็นกันเองว่าประกอบด้วยใครบ้าง และสามารถออกกฎระเบียบบริหารจัดการลุ่มน้ำของตนเอง

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยกรมทรัพยากรน้ำได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา ครั้งนี้เป็นการประชุมรอบที่ 2 หลังจากมีการประชุมในรอบแรกซึ่งจัดขึ้น 9 ครั้ง เพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนใน 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ สำหรับการจัดการประชุมรอบที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและทบทวนความคิดเห็นของประชาชนโดยจะนำไปปรับปรุงร่าง ฯ ต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คนจากองค์กรภาคประชาชนในลุ่มน้ำจังหวัดเชียงราย ลุ่มน้ำกก และลุ่มน้ำโขง

ประชาไทรายงาน

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์