"โพลสวนดุสิต" ยันคนกรุง60%ยังเลือกทรท.

ประชาไท - 8 ธ.ค.47 สวนดุสิตโพลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้า ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคมนี้ จำนวน 1,258 คน เป็นชาย 32.44% หญิง 67.56% พบว่า ตัวผู้สมัคร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของคนกรุงเทพฯ มากที่สุดทั้งชายและหญิงคิดเป็น 18.72% รองลงมาได้แก่ ผลงานที่ผ่านมา18.25% นโยบาย 17.97% ตามมาด้วยพรรคที่สังกัด หัวหน้าพรรค และการหาเสียงตามลำดับ โดยทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ส่วนการที่ผู้สมัครเป็นส.ส.ของพรรคไทยรักไทยมาแล้วในสมัยนี้ จะมีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่นั้น คนกรุงเทพฯ 59.50% เห็นว่ามีผล เพราะมีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าผู้สมัครใหม่ อีกทั้งเอื้อต่อการสานงานต่อ ส่วนอีก 73.14% คิดว่าการที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าฯ กทม. ไม่มีผลที่จะทำให้เลือกส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์

ประชาไทรายงาน