อาเซียนพลัส3ลงนามแก้ค้ามนุษย์

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.47 "ประชากรของเราส่วนใหญ่ยังเผชิญกับสภาพความไม่เท่าเทียมกัน ความร่วมมือของอาเซียนในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา จึงต้องช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก อันเนื่องมาจากสภาพความยากจน โรคภัยต่าง ๆ และความไม่เป็นธรรมทางสังคม ปัญหาที่สำคัญคือแรงงานอพยพ ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เรื้อรังมานาน สภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวที่เปลี่ยนไป การแพร่กระจายของโรคเอดส์ ความไม่มั่นคงของชีวิต ขาดที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐานและมีความสะอาด ประเด็นเหล่านี้ต้องมีการนำไปพิจารณาอย่างจริงจังที่จะต้องพิจารณาร่วมสร้างสังคมอาเซียนให้เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรและสมานฉันท์และมีความยั่งยืน" นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าว

วันนี้ นายสรอรรถ เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 5 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ โรงแรมโฟร์ซีซัน กรุงเทพฯ (16 ธ.ค.) โดยมีรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะผู้แทนอาวุโสจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และไทย เข้าร่วมประชุม

นายสรอรรถ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมที่สำคัญ เนื่องจากประเทศอาเซียนกำลังให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งให้กับภูมิภาค ที่ได้ร่วมกันก่อตั้งวิสัยทัศน์ว่าภายในปี ค.ศ.2020 จะพัฒนาเป็นประชาคมอาเซียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมทางด้านการเมืองและความมั่นคง ประชาคมทางเศรษฐกิจ และประชาคมทางสังคม
และวัฒนธรรม

ขณะเดียวกันในการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ รวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงในประเทศที่มีลักษณะปัญหาคล้ายกัน โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ที่ไทยเคยลงนามกับลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า และจีน

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาครั้งที่ 5 จัดระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม และในการประชุมครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการขยายกรอบความร่วมมือไปสู่ประเทศคู่เจรจา โดยการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียน +3 ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ซึ่งมีประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เข้าร่วมประชุมด้วย

ประชาไทรายงาน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์