เพิ่มค่าตอบแทน แก้ "สาธารสุข" สมองไหล

ประชาไท - 21 ธ.ค.47 น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ปรับค่าตอบแทนค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพภาคเอกชนในประเทศ ทำให้มีการไหลออกจากระบบราชการด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว จึงแก้ปัญหาดังกล่าว

โดยเพิ่มค่าตอบแทนต่างๆ ทั้งค่าตอบแทนตามใบประกอบวิชาชีพ ค่าตอบแทนเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ค่าตอบแทนแพทย์ที่มีความขาดแคลนสูง ค่าตอบแทนการปฏิบัติง่านในพื้นที่ชนบท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่มีปัญหาเฉพาะ ค่าตอบแทนสำหรับการไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือสถานบริการเอกชนเพื่อแสวงหารายได้ส่วนตัว

ทั้งนี้ รายละเอียดความเหมาะสมของของค่าตอบแทน ครม.เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยให้เลขาธิการสำนักข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นประธาน

ประชาไทรายงาน