จุฬาฯ-รามา ขอลดผู้ป่วยประกันสังคม 50 %

ประชาไท -- 24 ธ.ค. 2547 -- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคม ระบุ ผู้ป่วยมากเกิน รับภาระไม่ไหว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีคนไข้ประกันสังคมทั้งสิ้นจำนวน 84,653 และได้แจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมว่าขอลดจำนวนคนไข้หลงเหลือเพียง 40,000 คน

ด้านโรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันมีคนไข้ประกันสังคมจำนวน 45,000 คน แจ้งขอลดจำนวคนไข้เหลือ 20,000 คน

สำหรับคนไข้ที่ถูกตัดออกนั้น นายสิทธิพร รัตนากร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเผยว่าทางสำนักงานประกันสังคมเตรียมแก้ปัญหาโดยจะย้ายผู้ประกันตนเดิมของโรงพยาบาลจุฬาฯ ไปรักษากับโรงพยาบาลตำรวจแทน สำหรับผู้ประกันตนเดิมของบโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ไปรักษาตัวกับโรงพยาบาลราชวิถีแทน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดีจะรับผู้ประกันเฉพาะผู้ที่ทำงาน หรือมีที่อยู่ในเขตบริเวณใกล้โรงพยาบาล คือ เขตราชเทวี ห้วยขวาง พญาไท ดินแดง ดุสิต ปทุมวัน และคลองเตย โดยผู้ประกันตนรายเก่าที่อยู่ในพื้นที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ต่อไป ส่วนผู้ประกันตนที่เหลือจะได้รับการติดต่อจาก สปส. เพื่อให้ไปขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลราชวิถี หรือจะเลือกโรงพยาบาลเอกชนอื่นในพื้นที่แทนก็ได้ โดยทางรามาธิบดีจะอำนวยความสะดวกในเรื่องทะเบียนประวัติการรักษาพยาบาลให้

เหตุผลที่โรงพยาบาลทั้งสองขอลดจำนวนคนไข้ประกันสังคม เนื่องจาก จำนวนคนไข้มากเกินไป ไม่สามารถรับภาระได้ รวมทั้งประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่ปรากฏว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร สำหรับผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง

ประชาไทรายงาน