IMT-GTไทยสะดุ้งยกคลื่นยักษ์หารือมาเลย์

ศูนย์ข่าวภาคใต้- 27 ธ.ค.47 นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ ประธานสภาธุรกิจ IMT - GT (ประเทศไทย) กล่าวถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ถล่มครอบคลุมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT -GT) ว่า เป็นความเสียหายใหญ่หลวง แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ IMT - GT แต่อาจจะมีผลด้านความอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจ โดยเฉพาะไทยกับอินโดนีเซีย ที่ประสบความเสียหายร้ายแรง

นายสมเกียรติ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาธุรกิจ IMT - GT (ประเทศไทย) กับสภาธุรกิจรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อเจรจาโครงการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือ IMT - GT ในวันที่ 28 ธันวาคม 2547 นี้ ตนจะหยิบยกเรื่องความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ ขึ้นมาหารือในที่ประชุมด้วย โดยเน้นการให้กำลังใจ และเยียวยาความรู้สึก มใากกว่าการขอความช่วยเหลือ

สำหรับประเด็นที่มีการเจรจาอย่างต่อเนื่องในโครงการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประกอบด้วย การจัดตั้ง "Kedah Food Hub" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ที่บูกิตกายูฮิตัม ซึ่งเสนอโดยมาเลเซีย โครงการเปิดร้านขายเนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ ในลักษณะแฟรนส์ไชส์ ซึ่งเสนอโดยมาเลเซีย และโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ที่อำเภอสายบุรี ต่อเนื่องอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการหาผู้ร่วมทุนของภาคเอกชนไทย

ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน