"สึนามิ"ถล่ม 6 จ.เสียหายหมื่นล้าน

ประชาไท-11 ม.ค.48 นายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ กล่าวถึงความคืบหน้าในพื้นที่ประสบภัย คลื่นยักษ์ 6 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรังและสตูล รวม 24 อำเภอ/กิ่งอำเภอ, 78 ตำบล ,292 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 53,203 คน 12,293 ครอบครัว เสียชีวิต 5,303 คน เป็นไทย 1,790 คนต่างชาติ 1,354 คน ผู้บาดเจ็บ 8,457 คน คนไทย 6,065 คน ต่างชาติ 2,392 คน ผู้สูญหาย 3,396 คน โดยพื้นที่จังหวัดพังงาประสบภัยร้ายแรงที่สุด

บ้านเรือนเสียหาย 7,053 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 2,389 ไร่ ,บ่อปลา นากุ้งเสียหาย จำนวน 1,224 แห่ง ,เรือประมงขนาดใหญ่ 1,214 ลำ, เรือประมงขนาดเล็ก 4,337 ลำ และอื่นๆ รวมมูลค่าความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินและการประกอบอาชีพรวม 9,168.94 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมในส่วนของที่อยู่อาศัย

นายชาญชัย กล่าวต่อว่าสาธารณประโยชน์ ใน จ.ภูเก็ตและ จ.พังงา เสียหายไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 300 ล้านบาท โดยท่าเทียบเรือและระบบไฟฟ้า 32 แห่ง ระบบประปา 15 แห่ง โทรศัพท์ 16 แห่ง ความเสียหายประมาณ 1,028.28 ล้านบาท และด้านสิ่งแวดล้อม แนวปะการังเสียหายมาก 550 ไร่ ชายหาดส่วนใหญ่เสียหายมาก 6,200 ไร่ ป่าชายเลนเสียหายมาก 555 ไร่ ป่าไม้เสียหาย 500 ไร่

สามารถยืนยันบุคคลเสียชีวิตได้ 1,565 ศพ ไทย 1,365 ศพ และ ต่างชาติ 200 ศพ ยืนยันไม่ได้ 3,685 ศพ เป็นคนไทย 11 ศพ ต่างชาติ 1,030 ศพ ระบุประเทศไม่ได้ 2,644 ศพ โดยข้อมูลเกี่ยวกับศพจะนำไปรวมที่ศูนย์ปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพและพิสูจน์เอกลักษณ์ศพ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน จังส่ง ดีเอ็นเอ ให้ประเทศจีนตรวจพิสูจน์

ประชาไทรายงาน