3 จังหวัดอันดามันระบุฟื้นท่องเที่ยวต้องแก้ที่ การเงิน แรงงาน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประชาไท--18 ม.ค.48 -- นายพัฒนพงศ์ เอกวานิช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาหลัก 3 ประการ คือ เรื่องการเงิน แรงงาน และให้ ภูเก็ต พังงา กระบี่ เป็นเขตฟื้นฟูเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งนี้ นายพัฒน์พงศ์อธิบายว่า ปัญหาที่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมเผชิญอยู่ ไม่ได้มีแค่ความเสียหายโดยตรงจากชีวิต ทรัพย์สิน และอาคารบ้านเรือนเท่านั้น แต่มีผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วย เนื่องจากขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพียง 10 % ของจำนวนห้องพัก 35,000 ห้อง ทั้งที่ความจริงแล้ว ห้องพักทีได้รับความเสียหายมีเพียง 2,000 ห้องเท่านั้น

ดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐมาตรการที่รัฐต้อดำเนินการช่วยเหลือคือ เรื่องของการเงิน แรงงาน และการกำหนดให้จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เป็นเขตฟื้นฟูเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้สิ่งที่คาดหวังคือความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการทั้ง 3 จังหวัด เพื่อช่วยกันผนึกกำลังด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับคืนมา

ประชาไทรายงาน