รายงานพิเศษ ไปเที่ยวด้วยกันไหม...สะพานสายรุ้งทัวร์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

"...เป็นคนชอบเที่ยว แต่ไม่ชอบทัวร์จ๋า เลยอยากทำทัวร์แบบที่รู้สึกว่าไปกับเพื่อน ไปพักผ่อน" สาวน้อยร่างเล็ก บอกถึงแรงดลใจของเธอกับโครงการสายรุ้งทัวร์ เรานัดพบกันย่ำค่ำหนึ่ง หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มเล็กๆ

ย้อนไปราวปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ารู้จักน้องๆนักศึกษา 4 คน ที่รวมตัวกันจัดพาเที่ยวลงชุมชนที่พวกเธอสนใจและอยากให้คนอื่นๆได้ไปสัมผัสเรื่องราวเหล่านั้น

"มด" อลิษา วีรกมลยุทธ คือหนึ่งในน้องกลุ่มนั้น "มีลูกทัวร์คนเดียวเองพี่ แล้วก็จัดไปครั้งเดียว" เธอเล่าย้อนภาพทัวร์ปนเสียงหัวเราะ

ครั้งนั้นจุดหมายการเดินทางอยู่ที่ "สวนธรรมเกษตร" ปราจีนบุรี จากครั้งนั้นทำให้เธอพบว่ายังอ่อนด้อยในเรื่องการตลาด และสถานะสำหรับพวกเธอขณะนั้นยังไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่จะมาร่วมเดินทางด้วยได้

"ยังไม่อยากเลิก ไม่ได้ท้อนะที่เคยทำไป แต่เรารู้ว่าตอนนั้นเราไม่ได้ลงมาเต็มตัว แต่ละคนก็มีส่วนอื่นๆที่ทำอยู่ แล้วตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถคิดในเรื่องรายได้ที่พออยู่ได้ สำหรับพวกเราที่กำลังจะจบจากชีวิตนักศึกษา..."
...............................................................................

ให้สายรุ้งนั้นเป็นสะพาน ข้ามลำธารผ่านภูผา
ผ่านเมืองแมนแดนศิวิไลซ์ ผ่านป่าดงพงไพรพนา
ข้ามมหาสมุทรไกลสุดตา...
เชื่อมต่อโยงทั่วทุกแดน เชื่อมทุกแคว้นให้ถึงกัน
ก้าวข้ามเดินไปบนสะพาน มือประสานกระชับมั่น
ไม่กีดกัน แบ่งผิวพรรณ...

เมืองใหญ่ในปัจจุบัน เต็มไปด้วยความแออัดและห่างไกลธรรมชาติ วิถีชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดและห่างไกลกับความสัมพันธ์ต่อผู้คนและธรรมชาติ มองไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับป่า เกษตรกร หรือแม้แต่ภายในจิตใจของตนเอง...
โครงการสะพานสายรุ้งกำเนิดขึ้นมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้

เป็นกระบวนการเชื่อมโยงคนเมืองไปสู่ชนบท จะเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานกับการอบรม ผ่านกิจกรรมเรียนรู้และสัมผัสชีวิตของชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละชุมชน และสุดท้ายเราจะได้เรียนรู้และสัมผัสชีวิตอันงดงามภายในตัวเอง

สุดท้าย กระบวนการเชื่อมโยงคนเมืองสู่ชนบท จะพัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการเดินทางค้นหาชีวิต ที่หนุนความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ผลกำไรที่ได้แบ่งปันให้แก่การทำงานเพื่อสังคม

แง่มุมเล็กๆจากสายรุ้งทัวร์ เริ่มเป็นรูปรอย เมื่อ พี่อ้วน กิตติชัย งามชัยพิสิฐ ซึ่งคอยให้คำปรึกษา
และติดตามการทำทัวร์ของมดกับเพื่อนๆ ชักชวนเข้ามาสานต่อความมุ่งหวังอีกครั้ง

โดยเป็นโครงการหนึ่งของ สถาบันต้นกล้า ( เติมกล้าในหัวใจ เติบใหญ่ให้สังคม ) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยก่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนทำงานเยาวชน ที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี ซึ่งมองเห็นทั้งศักยภาพของเยาวชนและปัญหาในงานเยาวชนที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ

สถาบันต้นกล้าจึงเป็นองค์กรที่มุ่ง สร้างกระบวนการร่วมกับเยาวชน องค์กรเยาวชน เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการงานวิจัย เครื่องมือการทำงาน และมุ่งหมายให้เยาวชนใช้ชีวิตที่มีคุณค่า เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมและธรรมชาติ
..........................................................................

การจัดทัวร์ลงชุมชนไม่ใช่สิ่งใหม่ เธอมองว่ามีหลายกลุ่มที่ทำลักษณะนี้อยู่ เช่น ชุมชนคนรักป่า มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา กรณีกระจกเงามีการชูรูปธรรมในเรื่องอาสาสมัคร ในส่วนของสายรุ้งทัวร์จึงมองรูปธรรมในเรื่อง "สื่อ"

หลังจากที่กลับจากทัวร์ คาดหวังว่าเขาจะกลับมาบอกต่อ ทำให้เสียงดังขึ้น เช่น ในรูปการทำสื่อ อะไรก็ได้ โปสการ์ด จุลสารเล่มเล็ก หนังสั้น หรืออะไรก็ตามที่จะถ่ายทอดสิ่งที่สัมผัสมา โดยพื้นที่ที่จะมีการจัดทัวร์ สายรุ้งทัวร์คือชุมชนที่ประสบปัญหา

การลงทัวร์คือดูว่าชุมชนในแต่ละช่วงมีอะไร วิถีชีวิตของชุมชนเป็นอย่างไร เพื่อพาคนที่ร่วมทัวร์ไปใช้ชีวิต ไปเรียนรู้วิถีแบบที่ชาวบ้านในชุมชนเป็นอยู่ พาไปเก็บเห็ด เก็บผักหวาน ทำนา รวมถึงสิ่งที่เข้ามาทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป

ในระหว่าง 4-5 เดือนนี้สายรุ้งทัวร์อยู่ในช่วงการลงสำรวจชุมชน จากนั้นจะใช้เวลาอีก 3 เดือน ในการพูดคุยและทำความเข้าใจชุมชน สายรุ้งทัวร์จะสามรถเปิดบริการได้ราวฤดูหนาวในปีนี้ แล้วในช่วงปลายปีจึงจะมีการสรุปการทำงานในช่วงแรก

กลุ่มคนที่มองไว้ร่วมการเดินทาง ส่วนหนึ่งคือกลุ่มที่มีการรวมตัวอยู่แล้ว และมีความสนใจในการเรียนรู้ชุมชนและธรรมชาติ เช่น โรงเรียนมัธยม สมาคมผู้ปกครองและครู บริษัท-พนักงานที่มีการท่องเที่ยวประจำปี รวมไปถึงผู้คนทั่วไปที่สนใจเดินทางเรียนรู้ซึ่งกลุ่มหลังจัดครั้งละ 15-20 คน ในช่วงศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เมื่อถามถึงการตลาด มดบอกว่าจากนี้จะมีคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ ซึ่งยังเป็นโจทย์ใหญ่หนึ่งในงานนี้

"ยังคิดว่าการตลาดยาก เราไม่เคยทำเชิงธุรกิจอะไรแบบนั้น พอคิดแบบนั้นก็คืออยากให้คนเยอะๆ ก็เลยไปไม่ถูกเหมือนกัน ถ้าไปได้ดีสายรุ้งทัวร์น่าจะเป็นการระดมทุนหลักสำหรับสถาบันต้นกล้า งานเราไม่ได้เร็วไปนะ ก็ไปเรื่อยๆค่อยๆคิด ค่อยๆทำไปทีละอย่าง" คำบอกเล่าสำหรับก้าวย่างในวันนี้
.............................................................................

"ยังเชื่อนะว่ามีคนที่อยากทำอะไรดีดี แต่เขาไม่รู้จะมายังไง แล้วตอนนี้ NGOs ก็ยังเข้าไม่ถึงเขา อยากมีวิธีการรูปแบบใหม่ๆ เปิดรับเขา อยากให้เข้ามาร่วมกันก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสิน ดูอย่างซึนามิเราก็เห็นคนเยอะแยะที่ลงไปทำอะไร" มด กล่าวทิ้งท้าย

แล้วไว้พบกัน...ที่สายรุ้งทัวร์
...........................................................................

หมายเหตุ สนใจร่วมกิจกรรม ติดต่อสถาบันต้นกล้า 02-6565691

ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์