มติครม.รับทราบข้อตกลงการจัดระเบียบมือถือระบบพรีเพด

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของผู้ให้บริการและผู้ทำการตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการบันทึก
ข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card)

คณะรัฐมนตรีรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของผู้ให้บริการและผู้ทำการตลาดบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะประเด็นการลอบวางระเบิด

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานว่า ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card) ให้สามารถทราบเจ้าของเลขหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจน และได้ข้อสรุปว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 7 รายและผู้ทำการตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ราย ตกลงกันที่จะให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card) สำหรับเลขหมายใหม่ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป

โดยผู้ขายจะบันทึกข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 1) ชื่อ-สกุลผู้ซื้อ 2) เลขหมายประจำตัวของผู้ซื้อ 3) เลขหมายโทรศัพท์ที่ซื้อ 4) ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย 5) ชื่อผู้ขาย ทั้งนี้ ผู้ให้บริการและผู้ทำการตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 9 ราย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card) แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์