"หมอนิรันดร์" เชิญวิทยุการบิน "แจง" คลื่นรบกวน

กรุงเทพฯ - 19 พ.ค. 48 กรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา (กมธ.)เตรียมเชิญ วิทยุการบิน ชี้แจง กรณีวิทยุชุมชนรบกวนคลื่นวิทยุการบิน ขณะที่ นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สว. กรุงเทพฯ ฟันธงเป็นไปไม่ได้

ภายหลังจากที่มีข่าวว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้สั่งปิดวิทยุชุมชน 17 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยระบุว่า มี 7 แห่งที่คลื่นวิทยุชุมชนรบกวนสัญญาณวิทยุการบินนั้น

นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพฯ กล่าวว่า กรณีที่คลื่นวิทยุชุมชนบางสถานีส่งสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุการบินบนพื้นดินไปเป็นไม่ได้ โดยเฉพาะสถานีวิทยุชุมชน คลื่น 92.25 เพราะอยู่คนละสถานที่กัน และบริเวณดังกล่าวยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงกระแสหลักที่กำลังส่งสัญญาณแรงกว่าอีก 4 สถานี เช่น คลื่น 92 และ92.5 จึงเป็นไม่ได้ที่จะมีการทับซ้อนคลื่นกัน และนักบินบนพื้นดินก็สามารถเลือกใช้ระบบช่องของคลื่นความถี่ได้

"เครื่องบินถูกรบกวนจนเครื่องบินตกที่จังหวัดลพบุรี ผมว่ามั่นเป็นการมั่วโดยชิ้นเชิง เพราะวิทยุชุมชนที่ใช้คลื่นความถี่อยู่ในระหว่าง คลื่น 87-107 แต่วิทยุการบินของทหารใช้คลื่นความถี่แบบ เอ็กแบน" นายเจิมศักดิ์ กล่าว

ดังนั้น วิทยุชุมชนคลื่นความถี่ต่ำไม่สามารถรบกวนวิทยุการบินได้เพราะมีกำลังส่งสัญญาณจำนวนน้อยกว่าและระบบการส่งสัญญาณใช้ละคนละระบบกัน นอกเสียจากจะส่งสัญญาณคลื่นรบกวนสถานีวิทยุคลื่นความถี่ของระบบเอฟเอ็มด้วยกันเอง

จันทร์สวย จันเป็ง