นายกฯ ติงไทย ครูภาษาอังกฤษอ่อน เสนอ นำเข้าจากเอเชียใต้

ประชาไท -- 7 มิ.ย. 48 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาแถลงเกี่ยวกับคำปรารภของ ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่แสดงความเป็นห่วงการศึกษาของบ้านเราที่ยังด้อยด้านภาษาอังกฤษ โดยเสนอให้โรงเรียนจัดจ้างครูนำเข้าจากประเทศแถบเอเชียใต้มาสอนในประเทศไทยแทน

นายเฉลิมเดช เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการพัฒนาคนโดยเฉพาะเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยท่านได้เดินทางไปประเทศอินเดีย ภูฏาน และได้รับข้อมูลว่าประเทศ อินเดียสามารถผลิตวิศวกรได้ถึงปีละ 3 แสนคน และ1.3 แสนคนสามารถทำงานในส่วนการผลิตซอฟแวร์ได้ จึงถือเป็นประเทศที่มีการส่งเสริมคนให้มีความรู้ แต่สำหรับประเทศไทยเรากลับยังผลิตคนได้ไม่พอใช้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมองว่า การผลิตคนที่มีคุณภาพอยู่ที่การศึกษา ซึ่งเด็กเล็กๆ ในอินเดียสามารถเรียนภาษาอังกฤษโดยฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษได้ดี แต่ในประเทศไทยยังไม่ดีเท่าที่ควร สำหรับในยุคนี้ถือว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในทางอินเตอร์เน็ต เราควรสนใจและปรับตัวในภาคการศึกษาให้มากขึ้นและในหลายด้าน โดยต้องพัฒนาสมองมนุษย์ให้มากที่สุด

ท้ายที่สุด นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตอนนี้เราขาดครูสอนภาษาอังกฤษ ถ้าเอามาจากอินเดีย ภูฏาน หรือศรีลังกา เงินเดือนของเขาจะถูก เพราะครูของเราเองอาจยังไม่ดีพอ ก็คงต้องปรับปรุงการศึกษากันต่อไป

ธิติกมล สุขเย็น