หญิงจีนชนะคดีเลือกปฏิบัติทางเพศครั้งแรก

ไชน่า เดลี/เอเอ็นเอ็น- นับเป็นครั้งแรกในประเทศจีนที่มีการฟ้องร้องในคดีการถูกเลือกปฏิบัติทางเพศแล้วศาลมีคำสั่งให้ผู้หญิงที่เข้ามาร้องเรียนเป็นฝ่ายชนะ

ฮวง หยงชี แทบจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อศาลได้พิพากษาตัดสินให้เธอและเพื่อนร่วมงานอีก 6 คนเป็นฝ่ายชนะคดี การเลือกปฏิบัติระหว่างคนงานหญิงและชายในโรงงานผลิต คอมเพรสเซอร์ แอร์ที่เธอทำงานอยู่

คดีดังกล่าวนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเมื่อฝ่ายจัดการหนี้สินของบริษัทได้ออกจดหมายแจ้ง (โนติส) ให้เธอและเพื่อนร่วมงานเกษียณอายุการทำงานก่อนกำหนด

ทั้งนี้ คนที่ถูกยื่นโนติ๊สทั้ง 7 คนจากโรงงานเฉิงตู แอร์ คอมเพรสเซอร์นั้นมีอายุอยู่ระหว่าง 52-54 ปี ในขณะที่ตามกฎหมายของจีนนั้นการเกษียณอย่างเป็นทางการนั้นต้องมีอายุ 55 ปี และในกฎหมายก็ระบุเอาไว้ว่า หากบริษัทอยู่ในภาวะล้มละลายและต้องเลิกจ้างพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 55 ปี จะต้องให้ทางเลือก 2 ทางให้กับพนักงานคนนั้นๆ

ทางเลือกแรกคือให้ออกมาโดยได้รับสวัสดิการและการดูแลต่างๆเช่นเดียวกันกับผู้ที่เกษียณอายุตามปกติ ทางเลือกที่สองคือ เขาจะได้รับเงิน 1 ก้อนเพื่อไว้ใช้สำหรับการหางานใหม่ ทว่า ทางโรงงานไม่ได้เสนอทางเลือกให้บุคคลเหล่านี้เลย เพียงแต่บอกให้พวกเขาออกจากงานไปเฉยๆโดยไม่ได้สมัครใจ

พวกเขายิ่งผิดหวังมากขึ้นอีกเมื่อรู้ว่า คนงานชายที่อายุยังไม่ถึงวัยเกษียณที่ถูกแจ้งล่วงหน้าให้ออกนั้น กลับได้รับการเสนอทางเลือกทั้งสองทางดังกล่าว

แรกทีเดียว ผู้หญิงเหล่านี้ได้ไปร้องเรียนให้มีการระรับข้อพิพาทจากคณะกรรมการตัดสินข้อพิพาทแรงงานเฉิงตู ซึ่งอยู่ที่นครเชิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน( ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน) โดยขอให้ทางกรรมการยับยั้งจดหมายแจ้งให้ออกของทางโรงงาน แต่ก็ถูกปฏิเสธ

ดังนั้นในเดือนมีนาคมปีนี้ พวกเธอจึงได้นำรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนไปที่ศาลอำเภอจินเจียง ยื่นฟ้องร้องต่อศาลในข้อหาการเลือกปฏิบัติทางเพศ

ศาลเริ่มพิจารณาไต่สวนคดีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และได้ตัดสินออกมาว่า ให้ฝ่ายจัดการหนี้สินเอาใบแจ้งให้ออกนั้นกลับคืนมาดพร้อมกับให้เสนอ 2 ทางเลือกดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้หญิงทั้ง 7 คน

"จำเลยของคดีนี้ คือฝ่ายจัดการหนีสินของโรงงานนั้นไม่ได้มาฟังคำตัดสินคดี" จาง จิง หัวหน้าสำนักงานวิจัยประจำศาลกล่าว

ทั้งนี้ ทางศาลจะส่งคำพิพากษาไปยังจำเลยและหากไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ คำตัดสินนี้มีผลบังคับให้ภายใน 15 วัน

"เราใช้เวลาต่อสู้มาเป็นเวลาเกือบครึ่งปี เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ซึ่งมีระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศจีน" ฮวง วัย 53ปี กล่าวในที่สุด