รายชื่อคณะกรรมการ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยประจำปี พ.ศ. 2546
พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคม http://www.police.go.th
นายปรเมศวร์ มินศิริ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 http://www.bunditcenter.com
นางภูมิจิต ญอง อุปนายก คนที่ 2 และเหรัญญิก http://www.trudata.org
นายชีพธรรม คำวิเศษณ์ อุปนายก คนที่ 3 http://www.thaiventure.com
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เลขาธิการ http://www.thaisecondhand.com
นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ รองเลขาธิการ http://www.siam2you.com
นายพัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช นายทะเบียน http://www.monozone.com
นายอาณัติ รัตนถิรกุล ฝ่ายฝึกอบรม http://www.siamcom.co.th
พ.ต. อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม ผู้ช่วยฝ่ายฝึกอบรม http://www.smeforthais.com
นายพิชัย ยอดพฤติการ ฝ่ายวิชาการ http://www.thaistockonline.com
นายบัญญัติ ทิพย์หมัด ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ http://www.halalthailand.com
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ฝ่ายหารายได้ http://www.4bizinet.biz
นายวราวุธ ฐานังกรณ์ ผู้ช่วยฝ่ายหารายได้ http://www.thaiclass.com
นายราเมศ โสดารัตน์ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ http://www.dusitcom.com
นายจักรพงษ์ คงมาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ http://www.aussietip.com

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ปี พ.ศ. 2546

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการควบคุมจริยธรรม http://www.thairath.co.th
นายกิตติวัฒน์ มโนสุทธิ กรรมการควบคุมจริยธรรม http://www.thaile.com
นายกฤษดา ตำราเรียง กรรมการควบคุมจริยธรรม http://www.fire2rescue.com
นายเจริญ ลักษณ์เลิศกุล กรรมการควบคุมจริยธรรม http://www.truhits.net
น.สพ.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์ กรรมการควบคุมจริยธรรม http://www.tsvs.or.th

คณะอนุกรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ปี พ.ศ. 2546

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม

1. นายปรเมศวร์ มินศิริ ประธาน
2. นายอาณัติ รัตนถิรกุล รองประธาน
3. นายพิชัย ยอดพฤติการ เลขานุการ
4. พ.ต.อรรถสิทธ์ หัสถีธรรม อนุกรรมการ
5. นายบัญญัติ ทิฟย์หมัด อนุกรรมการ
6. นายสุวิชชา จันทร อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และหารายได้

1. นายชีพธรรม คำวิเศษณ์ ประธาน
2. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รองประธาน
3. นายจักรพงษ์ คงมาลัย เลขานุการ
4. นายวราวุธ ฐานังกรณ์ อนุกรรมการ
5. นายอังกุศ รุ่งแสงจันทร์ อนุกรรมการ
6. นายพงษ์รัตน์ ภวังคานนท์ อนุกรรมการ
7. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1. นางภูมิจิต ญอง ประธาน
2. นายราเมศ โสดารัตน์ รองประธาน
3. นายพัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช เลขานุการ
4. นายพิริยะ ทองสอน อนุกรรมการ
5. นางสาวรพีพรรณ แสนใจงาม อนุกรรมการ

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์