กระเช้าวิเศษลอยฟ้า ดันดอยสุเทพเจ๋งกว่าดิสนีย์แลนด์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ


เปิดแผนฝันเฟื่อง ดันผืนป่าเหนืออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ- ปุย เป็น " Chiangmai Nature Center"  "ปลอดประสพ"เจ้าเก่าประกาศเชื่อม 7 แหล่งท่องเที่ยวที่รัฐทุ่มเงินไปกว่า 7,000 ล้าน  ด้วยกระเช้าไฟฟ้า  ตั้งเสาลากสาย  8  สถานี  รื้อลานครูบาศรีวิชัยเป็นจุดเริ่มต้น จับตาสร้าง "ธีมพาร์ค"ข้างไนท์ซาฟารีเป็นสวนสนุก  ประกาศ 3 เดือนแผนแม่บทแล้วเสร็จ  "แม้ว"เออออ  เชื่อยิ่งใหญ่กว่าดีสนีย์แลนด์

--------------

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2548 ที่เฮือนวารีกุญชร   ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.แม่เหียะ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ นายปลอดประสพ สุรัสวดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายก

รัฐมนตรี  ได้ประชุมร่วมกับหน่วยราชการ นักวิชาการ  ตัวแทนภาคเอกชน และผู้นำชาวบ้านเขต ต.แม่เหียะ อ.เมือง และ ต.หนองควาย อ.หางดง ราว 100  คนเพื่อนำเสนอถึงแผนแม่บทการพัฒนาท่องเที่ยวของเชียงใหม่เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเริ่มจากการพัฒนาผืนป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของเชียงใหม่ อันจะเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเพื่อกระจายไปยังจุดอื่นต่อไป  โดยระบุว่าได้รับบัญชาจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 

นายปลอดประสพกล่าวว่า พื้นที่ท่องเที่ยวกว่า 6,000 ไร่ในแถบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ- ปุย นี้ มีแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ภาครัฐได้ลงทุนก่อสร้างไว้หลายอย่าง  ซึ่งเมื่อทำมาผนึกเป็นกลุ่มให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวธรรมชาติ "Chiangmai Nature Center" และสร้างสิ่งเชื่อมโยงจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จึงจะสร้างและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 7 จุดในย่านนี้ ด้วยกระเช้าไฟฟ้าหรือเคเบิลคาร์ ในวงเงินรวมทั้งหมด 7,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

1.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ลงทุนไปแล้ว 1,200   ล้านบาทและกำลังจะเปิดให้บริการในลอยกระทงที่จะถึงนี้ 2.อุทยานช้างในพื้นที่ใกล้เคียงงบประมาณ 700 ล้านบาท 3.ปรับปรุงลานครูบาศรีวิชัยทางขึ้นดอยสุเทพ และน้ำตกห้วยแก้วให้สวยงาม 4. พัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีอควาเรียมน้ำจืดด้วยงบ 300  ล้านบาท

 

5.ก่อสร้างสวนลักษณะคล้ายสวนพักผ่อน  THEAME PARK 6.สร้างสปาระดับโลก 7.เข้าไปบริหารจัดการพื้นที่จัดแสดงงานมหกรรมพืชสวนโลกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งเป็นส่วนที่รัฐลงทุนไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ทั้ง 7 แหล่งนี้จะเชื่อมโยงอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวด้วยกระเช้าลอยฟ้าหรือเคเบิลคาร์

โดยได้ออกแบบศึกษาเบื้องต้นไว้แล้วจะตั้งสถานีจำนวน 8 แห่ง ว่าภายใน 3 เดือนนี้แบบของกระเช้าลอยฟ้าก็จะแล้วเสร็จ  ทั้งนี้ยืนยันว่าโครงการทั้งหมดจะคุ้มค่าการลงทุนเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมา และในปีที่ 7 จะไม่ขอเงินจากรัฐบาล

 

หลังจากนำเสนอแผนดังกล่าวแล้ว  ได้เปิดให้ตัวแทนเอกชนและหน่วยงานราชการแสดงความเห็น  นายสุชัย เก่งการค้า  เจ้าของอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว   ซึ่งเคยเริ่มต้นให้คำปรึกษาโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกล่าวว่า   ที่นำเสนอมาเป็นโครงการที่ใหญ่มากแนวทางที่จะดำเนินการก็กระทบในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น สาธารณูปโภครองรับ และเชียงใหม่เคยมีบทเรียนเรื่องการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าแล้วถูกต่อต้าน เพราะไม่ชี้แจงให้ชัดเจนเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม และไม่ได้ทำความเข้าใจกับคนท้องถิ่น หรือผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องเดิม เช่นกลุ่มรถสองแถว    จึงเสนอให้ทำความเข้าใจกับคนในท้องถิ่นให้ดี  และบางโครงการควรจะได้ทำการศึกษารายละเอียดก่อนดำเนินการ อะไรที่ไม่ควรทำจะได้ไม่เกิดขึ้น  เพราะแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลกหลายแห่งที่ไปพบมาแล้วเห็นว่ามีบางสิ่งที่ไม่น่าจะทำก็มี โดยอาจเกิดจากการวางแผนที่เร่งรัดเกิดไป

 

น.ส.อังคนา พุ่มผกา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเขต 1 

กล่าวว่า  แนวคิดสร้างจุดขายเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องดี ที่หลายหน่วยงานจะได้มาร่วมคิด แต่ชุมชนต้องมีส่วนร่วมและยอมรับในตัวโครงการด้วย และเสนอว่ากรณีของการทำสปาที่จะมีการต่อท่อน้ำแร่มาควรได้ศึกษาในทางเทคนิคให้ดีก่อน

 

ด้านตัวแทนชาวบ้าน เช่น นายธนวัฒน์ ยอดใจ เลขาธิการสมาคมอบต.จ.เชียงใหม่ รวมทั้งกำนันต.หนองควาย แสดงความเห็นเรื่องการไม่รับรู้ข้อมูลในรายละเอียดจากการดำเนินการของโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านเกิดความสับสน นอกจากนั้นเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคือขยะที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เพราะปัจจุบันเรื่องการกำจัดขยะเป็นปัญหาใหญ่ของเชียงใหม่

            

นายอินสม ปัญญาโสภา ผู้สื่อข่าวอาวุโส กล่าวว่าโครงการที่เสนอเป็นโครงการที่ใหญ่มาก เชื่อว่าจะต้องมีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้คัดค้าน  ซึ่งแม้จะค้านก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้รู้ว่ามีข้อวิตกกังวัลอะไร  ที่ผู้ทำโครงการจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนด้วยเพราะที่ผ่านมาการประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ แม้ตัวเองจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ของโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

แต่เมื่อเกิดกรณีที่ไม่สามารถเปิดตัวได้เมื่อเมษายนที่ผ่านมา กลับไม่มีใครให้คำตอบจากประชาชนได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม นายปลอดประสพ  กล่าวว่าหลังจากนี้ 3 เดือนแผนแม่บททั้งหมดจะแล้วเสร็จเพราะศึกษามานานแล้วและเดินหน้าก่อสร้างได้ทันที ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณ เพราะมีทั้งหมดแล้ว   นอกจากนั้นยังได้ทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงหมู่บ้านชาวเขา การท่องเที่ยววัฒนธรรม  ศาสนา หัตถกรรม ทางน้ำ ฯลฯ ที่จับต้องได้ มีกำหนดเป็นเส้นทางไว้ด้วยเพื่อพัฒนาในโอกาสต่อไป

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์