มติครม.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานประเทศ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เรื่อง มาตรการบังคับเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ
คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการบังคับเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบมาตรการบังคับเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ
มาตรการบังคับเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ มีดังนี้

1. ห้ามจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ระหว่างเวลา 22.00-05.00 น. โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ยกเว้น
1) สถานีบริการ NGV และสถานีบริการอากาศยานสามารถเปิดจำหน่ายน้ำมันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2) สถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าและคนโดยสารในเวลากลางคืน ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรเกษม และทางหลวงหมายเลข 32 41 42 226 และ 340 ในถนนช่วงที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาล
ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงพลังงานพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดการยกเว้น ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

3) สถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางหลักอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดตาม ข้อ 2) มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการผ่อนผันให้เปิดจำหน่ายเฉพาะน้ำมันดีเซลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เห็นว่าเป็นสถานีบริการซึ่งเป็นจุดจอดรถหรือจุดแวะพักเชื่อมกับเส้นทางหลัก
4) ให้กรมธุรกิจพลังงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดข้อ 2) และ ข้อ 3)

2. กำหนดเวลาใช้ไฟฟ้าในการโฆษณา ป้ายสินค้าหรือบริการหรือประดับสถานที่ทำธุรกิจ หรือป้ายชื่อร้าน ป้ายชื่อโรงภาพยนตร์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 32 ตารางเมตรขึ้นไป สูงกว่าพื้นไม่น้อยกว่า 4 เมตร ใช้ไฟส่องสว่าง อย่างต่ำ 1,000 วัตต์ ให้ใช้ไฟฟ้าได้ระหว่างเวลา 19.00-22.00 น. โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป มอบหมายการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนในต่างจังหวัดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

3. กำหนดกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เป็นการเฉพาะสำหรับกิจการประเภทสถานบันเทิงเริงรมย์ เช่น ไนต์คลับ คาเฟ่ คาราโอเกะ ดิสโก้เธค ผับ บริการอาบ อบ นวด เป็นต้น เพื่อใช้มาตรการราคาไฟฟ้าให้เกิดการใช้อย่างประหยัด โดยให้กระทรวงพลังงานรับไปดำเนินการต่อไป
4. ห้ามหน่วยงานของรัฐเบิกจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน ถ้าใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เบนซินของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจให้เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์แทนน้ำมันเบนซินเท่านั้น เว้นแต่ไม่สามารถหาสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ หรือเป็นรถยนต์รุ่นเก่าที่ผลิตก่อนปี พ.ศ. 2538 ซึ่งไม่สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์