พ.ร.ก. บริหารราชการฉุกเฉิน อาจห้ามเสนอข่าวภาคใต้

ประชาไท -- 15 ก.ค. 48 "ถ้ามีการเสนอข่าว เสนอภาพ และเขียนบทความไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ ที่ล่วงล้ำทำให้เกิดความไม่สงบ เมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็สามารถสั่งห้ามจำหน่ายได้"

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ประเด็นการออกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยนายวิษณุกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพ เพราะเป็นกฎหมายที่ออกมารับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งอาจจะมีการจำกัดสิทธิห้ามออกจากบ้าน หรือแม้แต่สื่อมวลชน

อย่างไรก็ตามในการจำกัดสิทธิของสื่อมวลชนก็มีข้อจำกัดอยู่ อาทิเช่น แต่การเรียกมาตรวจข่าวหรือเซ็นเซอร์อย่างนั้นทำไม่ได้ อย่างไรก็ตามสามารถทำได้ตามที่อำนาจรัฐธรรมนูญที่ให้มา ถ้าประชาชนหรือสิ่งพิมพ์รู้สึกว่า ตัวเองถูกบั่นทอนสิทธิเสรีภาพสามารถร้องต่อศาลได้

สำหรับการนำเสนอของสื่อมวลชนนั้น ถ้ามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถของดการนำเสนอได้ ถ้าจะนำเสนอ ไปเสนอที่อื่นได้ แต่ไม่ใช่ที่ไทย เพราะจะเกิดปัญหาต่อความรู้สึก รวมทั้งการอ่านบทความทางวิทยุ ทั้งที่เป็นวิทยุชุมชนและไม่เป็นวิทยุชุมชน ถ้าอ่านออกมาแล้วส่งผลกระทบต่อความสมานฉันท์ ก็ต้องให้หยุดดำเนินการ อย่างไรก็ตามหากรู้สึกว่า การห้ามนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรก็ร้องขอต่อศาลได้

"อย่างไรก็ตามไม่มีรัฐบาลไหนที่จะงัดเอาอำนาจแปลกประหลาดขึ้นมาใช้เล่นๆ โก้ๆ ต้องเข้าใจตรงกันว่า มีความจำเป็นเกิดขึ้น" นายวิษณุกล่าว