รมช.คมนาคมคนใหม่ - พล.อ.ชัยนันท์ เจริญศิริ

พล.อ.ชัยนันท์  เกิดเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2487 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 5 (รุ่นเดียวกับ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร) จบจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  โดยเคยดำรงตำแหน่ง  ดังต่อไปนี้

 

2531  ผอ.กกบ.กรป.กลาง 

2535  ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทหารสูงสุด

2543  ปษ.สปท.(อัตรา พลเอก)

2544  ผทค.พ.บก.ทหารสูงสุด

2544  ผทค.พ.ทบ.

2546  ผบ.นทพ.

 

ได้รับรางวัลจักรดาว  สาขาพัฒนาสังคม  ในฐานะศิษย์เก่าจากมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร 

 

พล.อ. ชัยนันท์  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ซึ่งมีภารกิจหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสาน และปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันการแทรกซึมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาของประเทศในท้องถิ่นทุรกันดาร และในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ รวมทั้งการพัฒนากำลังพลของทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สำหรับนทพ. เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาจาก กรป.กลาง หรือกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ซึ่งจัดตั้งเมื่อ 10 เม.ย. 2505 สมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีสถานการณ์ก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น
        

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์