คาดหลังปรับครม.สถานการณ์ชายแดนใต้ดีขึ้น

 

 

 

 

 

พล.อ.

ณรงค์ เด่นอุดม อดีตแม่ทัพภาค 4 ในฐานะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.) ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซีภาคภาษาไทยว่า การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีสายความมั่นคง ในการปรับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 48 ที่ผ่านมา โดยพล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระมหาดไทย ได้รับการโปรดเกล้าฯ ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา ลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพอากาศ มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย น่าจะทำให้สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ดีขึ้น

 

 

พลเอกณรงค์ กล่าวว่า การที่พลตำรวจเอกชิดชัยดูแลสายตำรวจอยู่แล้ว เมื่อมาดูแลงานกระทรวงยุติธรรมด้วย น่าจะทำให้การทำงานคล่องตัวขึ้น สำหรับพล.อ.อ.คงศักดิ์ ในสมัยที่เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เข้าประชุมด้านความมั่นคงเป็นประจำ ตรงจุดนี้น่าจะทำให้รัฐมนตรีทั้งสองคนรับมือกับปัญหาภาคใต้ได้

 

 

นายบุญสม ทองศรีพลาย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงกรณีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ถูกปรับให้มารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า น่าจะช่วยแก้ปัญหาให้ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพราะนายจาตุรนต์มีลักษณะประนีประนอม ละมุนละม่อม ครูในพื้นที่ให้การยอม

 

 

รับ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูในพื้นที่ ซึ่งนายจาตุรนต์เข้าใจปัญหาดีว่า ต้องสร้างครูจากคนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการขอย้ายออกนอกพื้นที่

 

 

 

 

 

"สิ่งที่ครูในพื้นที่ต้องการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ที่สำคัญ คือ ขอให้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครูชายแดนภาคใต้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจครู โดยให้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ส่วนปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องเร่งแก้ คือ เรื่องความปลอดภัยครู เร่งการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดสรรโครงการต่างๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง" นายบุญสม กล่าว

 

 

นายนิมุ มะกาเจ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า การที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้ง เป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนด ขณะที่คนใหม่จะต้องมาเรียนรู้งานใหม่ เช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่ที่เคยให้ความร่วมมือ ก็ต้องกลับมาทบทวนดูท่าทีของคนใหม่ว่า จะไปในแนวทางไหน

 

 

นายนิมุ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น รัฐบาลน่าจะกำหนดแนวนโยบายหลัก ที่ประชาชนในพื้นที่ยอมรับ มาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติ มีคณะทำงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล จะทำให้งานดำเนินต่อไปได้ โดยไม่เกิดผลกระทบ

 

 

นายนิมุ กล่าวอีกว่า ตนไม่เห็นด้วยที่ลงโทษข้าราชการด้วยการส่งให้มาทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง เพราะขณะนี้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมกันแก้ไขปัญหา

 

 

นายวรวิทย์ บารู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะมาการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าเร็วเกินไป และยังไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้วยหรือไม่ หากมองตัวบุคคลแล้ว แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังยึดแนวทางแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งจะไม่เป็นผลดี

 

 

 

 

 

ส่วนการให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง มารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถือว่าเหมาะสม เนื่อง

 

 

จากนายจาตุรนต์มีผลงานที่ชัดเจนและเข้าใจปัญหา ซึ่งควรจะรับตำแหน่งนี้นานแล้ว

 

 

นายอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง นักวิชาการสันติวิธี กล่าวว่า เชื่อว่ารัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้มารับผิด

 

 

ชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายคนคงรู้สึกไม่ค่อยดี เนื่องจากมีโอกาสได้ทำงานในระยะเวลาสั้นและไม่มีผลงานให้เป็นที่ชัดเจน

 

 

"การใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ควบคู่กับแนวทางสมานฉันท์ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แม้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีแต่หากไม่เปลี่ยนนโยบาย เชื่อว่าปัญหายังคงอยู่" นายอัฮหมัดสมบูรณ์กล่าว

 

 

นายอับดุลเราะมาน อับดุลสอมัด ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การปรับตำแหน่งบ่อยครั้ง ไม่ว่าระดับหน่วยปฏิบัติการหรือระดับผู้บริหาร  มีทั้งผลดีและผลเสีย แต่ยังมองไม่ออกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่จะดำเนินนโยบายอย่างไร ส่วนการปรับให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง มานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสมเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

 

นายสมบูรณ์ บุญธำรงกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดูแลการแก้ปัญหาไฟใต้โดยตรง จะทำให้แผนงานการปัญหาด้านเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ขาดความต่อเนื่อง แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาความไม่สงบ เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรก็ได้ให้ภาคใต้มีความปลอดภัยสถานการณ์ทุกด้านก็จะคลี่คลายลงได้      

 

 

"ปัญหาของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ยังคงคาราคาซังอยู่ส่วนหนึ่ง มาจากการเปลี่ยนผู้บริหารของรัฐบาลบ่อย ทำให้แต่ละคนมีเวลาในการทำงานน้อยเกินไป จึงไม่สามารถประเมินผลงานได้ และแผนงานที่วางไว้หากไม่ถูกใจผู้บริหารคนใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง จึงเหมือนเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยๆ จึงขอให้รัฐบาลให้เวลาผู้ที่รับผิดชอบมีเวลาทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ปี แล้วจึงค่อยเปลี่ยน"นายสมบูรณ์ กล่าว  

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์