แม้วไม่ทิ้ง "วรเดช" บำเหน็จเก้าอี้ ผช.รัฐมนตรี

 

 

ประชาไท - 9 ส.ค. 48 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นายมหิดล จันทรางกูร และ ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร อดีตเลขาธิการการอุดมศึกษา (ก.อ.) และอดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยยังไม่ระบุกระทรวง ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งลาออกจากตำแหน่งอื่นๆ ก่อน

 

สำหรับ ร.ต.อ.วรเดชนั้น เคยตกเป็นข่าวพัวพันกับกรณีข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยรั่วไหล ในช่วงที่น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายกรัฐมนตรี สอบเข้าเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้  ถึงขึ้นมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีปัญหาข้อสอบเอ็นทรานซ์ปี 47 ที่มี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธาน

 

โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้สรุปพฤติกรรมของ ร.ต.อ.วรเดช  จันทรศร ว่า มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และฐานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ม.85, 91 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

 

นอกจากจะเห็นชอบการแต่งตั้ง นายมหิดล  และ ร.ต.อ.วรเดช แล้ว ในวันนี้ ทาง ครม.ยังรับทราบคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมืองดังต่อไปนี้

 

ครม.รับทราบตามที่สำนักงบประมาณเสนอให้เลื่อนตำแหน่ง นางฆรณี อภัยวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 10 )

 

แต่งตั้งนายประชา ประสบดี เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้ง นายพิมล ศรีวิกรม์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

แต่งตั้งนายปกรณ์ บูรณูปกรณ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้ง นางประไพพรรณ เส็งประเสริฐ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางอรทัย ฐานะจาโร เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

แต่งตั้งพันตำรวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  แต่งตั้งนายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง แทนนายชลิต เรืองวิเศษ ที่จะพ้นตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2548 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548

 

แต่งตั้งนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายธีรยุทธ วานิชชัง เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งรืองกิจ) และแต่งตั้งนายสันติ ตันสุหัส เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) และแต่งตั้ง นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)

 

แต่งตั้งนายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนวิน ชิดชอบ) และแต่งตั้ง นายเกษม รุ่งธนเกียรติ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

แต่งตั้งนายนิมิต นนทพันธาวาทย์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัคคี ศรีทราชัยกุล เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

แต่งตั้ง นายธานี ยี่สาร เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ แต่งตั้งนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

แต่งตั้งนายสมาน เลิศวงศ์รัฐ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยว่าการเกษตรและสหกรณ์ และนายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์  และแต่งตั้ง พ.ญ.พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และนายพงษ์พิช รุ่งเป้า เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2548

 

แต่งตั้งนายบุญธรรม พิกุลศรี เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง เที่ยวและกีฬา และครม.ยังรับทราบคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ 110/2548 แต่งตั้งนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง เป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2548

 

แต่งตั้ง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายวิทยา บุรณศิริ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์