ความเป็นมาของดาวเทียมธีออส

ประชาไท—10  ส.ค. 48     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)  ได้ดำเนินการตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2547  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาดาวเทียม   Remote  Sensing ของประเทศไทย  หรือดาวเทียมธีออส (THEOS) โดยขอผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2548-2550)

 

ทั้งนี้  ดาวเทียมธีออสจะเป็นดาวเทียมดวงแรกของไทย  โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝรั่งเศส ภายใต้สัญญาการค้าต่างตอบแทน  (Counter  Trade)   โดยกระทรวงวิทยา ศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อดาวเทียมดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในระดับต่างๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในด้านสร้างความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  และป้องกันประเทศ 

 

ขณะเดียวกัน  ดาวเทียมดังกล่าวจะเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยเทคนิคต่างๆ   รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างแพร่หลายและถูกต้อง รวมถึงสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วย  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงเห็นว่าควรสนับสนุนให้ประเทศไทยมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเป็นของตนเอง  ซึ่งค่าใช้จ่ายของโครงการรวมทั้งสิ้น 128.8  ล้านยูโร คิดเป็นวงเงิน 6,440 ล้านบาท

 

สำหรับดาวเทียมธีออสเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรขนาดเล็ก  มีความละเอียดในการบันทึกภาพขาวดำ 2 เมตร  และภาพสี 15 เมตร  (ความละเอียดในการบันทึกภาพชัดเจนในพื้นที่ขนาด 2 และ15 ตร.ม.)   กำหนดการยิงดาวเทียมดังกล่าวประมาณเดือน ก.ค. 2550 โดยจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี 

 

ขณะนี้  ดาวเทียมดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างที่ประเทศฝรั่งเศส  โดยมีวิศวกรชาวไทยเข้าร่วมสร้างและศึกษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการจำนวน 20 คน   

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์