3จังหวัดใต้ประเดิมใช้บัตรสมาร์ทการ์ด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้


แทนราษฎร เพิ่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (smart card) 12 ล้านใบ มีนาย<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />วิชิต ปลั่งศรีสกุล เป็นประธาน โดยทางคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญนางธนนุช ตรีทรัพยบุตร รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ ผู้อำนวย


การส่วนบัตรประจำตัวประชาชน กระทรวงมหาดไทย มาชี้แจง


 


นางธนนุชชี้แจงว่า กระทรวงงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งมอบบัตรให้กระทรวงมหาด ไทยแล้ว 6 ล้านใบ ขณะนี้กำลังตรวจสอบบัตรที่เหลืออีก 6 ล้านใบ คาดว่าจะส่งมอบให้กระทรวงมหาด ไทยได้ภายในสิ้นเดือนนี้


 


นายสุริยะ ชี้แจงว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังรอส่งบัตรไปตรวจสอบตามขั้นตอน โดยจะสุ่มบัตรล้านละ 200 ใบ จาก 6 ล้านใบ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า กระทรวงมหาดไทยจะตอบได้ว่า เห็นชอบให้ใช้บัตรดังกล่าวหรือไม่ สาเหตุที่การสุ่มตรวจล่าช้า ทั้งๆ ที่ความจริงใช้เวลาตรวจสอบเพียง 2 - 3 วัน เท่านั้น เนื่องจากการสุ่มตรวจมีเงื่อนไขว่า ต้องรอการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเพิ่งจะมีการตรวจรับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา


 


นายสุริยะ ชี้แจงต่อไปว่า กรณีที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เร่งรัดให้ออกสมาร์ทการ์ดให้กับประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมบัตรสมาร์ทการ์ดไว้ 2 ล้านใบ สำหรับออกให้กับประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเร่งรัดมา โดยจะออกให้ได้ภายใน 2 - 3 เดือน หลังจากกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบให้ใช้บัตรจำนวนนี้แล้ว


 


นายสุริยะ ชี้แจงด้วยว่า ตามขั้นตอน จะมีการประเมินตรวจสอบการใช้งานในระบบออนไลน์ เป็นเวลา 30 วัน โดยจะเริ่มที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อน แล้วจะขยายไปทั่วประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 - 3 ปี โดยสมาร์ทการ์ดที่ออกให้ประชาชน แต่ละใบจะมีอายุใช้งาน 10 ปี


 


นางธนนุช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นว่า อายุการใช้งานสมาร์ทการ์ดใบละ 10 ปีนานเกินไป จะทำให้ยากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของสมาร์ทการ์ดจาก 32 กิโล


ไบต์ เป็น 64 กิโลไบต์ จึงจะร่างข้อกำหนดการจัดซื้อ (TOR) ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้ในการจัดจ้างการผลิตบัตรสมาร์ทการ์ดชุดใหม่ต่อไป