สัมมนานานาชาติ "สันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่า ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2548 ที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี สถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) จะจัดโครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสันติภาพ เพื่อให้นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านสันติศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคนี้ และเพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา แนวทางสันติวิธีเป็นทางเลือกสำหรับการแก้ปัญหาทั้งในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

โดยมีหลักการว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์  เศรษฐกิจ  การเมืองและความมั่นคงของภูมิภาค สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลกมักจะส่งผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่เสมอ นอกจากนั้นยังมีปัญหาภายในภูมิภาคเอง ไม่ว่าปัญหาระบอบประชาธิปไตยในพม่า ขบวนการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ หรือภาคใต้ของไทย  การต่อสู้เพื่ออิสรภาพของกลุ่มอาเจะห์เสรี ล้วนบั่นทอนความสงบสุขในดินแดนนี้  ดังนั้นกระบวนการสร้างสันติสุขในทุกมิติต้องกระทำอย่างเร่งด่วน

 

ในการสัมมนาจะมีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักวิชาการสายศาสนา คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน อาทิ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เอกอัครทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมกว่า 200 คน

 

สำหรับกำหนดการจัดสัมมนามีดังนี้ เวลา13.30 น. 17 สิงหาคม 2548 พิธีเปิดและการแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ตามด้วยการบรรยายในส่วนแรก โดยนายชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อด้วยการบรรยายของนายตาร์มีซี ตาเฮร์ จากประเทศอินโดนีเซีย

 

เวลา 08.30น. วันที่ 18 สิงหาคม 2548 การบรรยายในส่วนที่ 3 โดย Mr.William Paterson และ นายสุกรี หลังปูเต๊ะ จากวิทยาลัยอิสลามยะลา เวลา 09.30 น.การบรรยายในส่วนที่ 4 โดย Mr.Jason C.C. Tan และนายวัฒนา สุกัณศีล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

เวลา 10.45 น.บรรยายส่วนที่5 โดย Drs.Lambang Trijono และนายศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และการบรรยายส่วนที่ 6 โดยDr.Kamarulzaman Askandar ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการศึกษาสันติภาพ มหาวิทยาลัยซายน์ ประเทศมาเลเซีย และอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์