"พระเทพฯ" ทรงชี้ สิทธิในอาหาร เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์

 

ประชาไท—18  ส.ค. 48  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงชี้ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสิทธิในปัจจัย 4  โดยเฉพาะด้านอาหารและโภชนาการที่ดี  ทั้งทรงย้ำทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งดีๆ ในชีวิต

 

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการพิเศษด้านอาหารและโภชนาการ  ครั้งที่ 14 เรื่อง "สิทธิในอาหารและโภชนาการที่พอเพียงเพื่อการพัฒนามนุษย์"  ที่สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

 

 

ทั้งนี้   พระองค์ตรัสว่า  ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งดีๆ ในชีวิต ทั้งผู้ปกครองและชุมชน ล้วนต่างมีสิทธิเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

พระองค์ ตรัสอีกว่า  แต่เดิมนั้นความมั่นคงเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศเพื่อไม่ให้มีผู้มารุกล้ำทำลาย  แต่ในภาวะปัจจุบันจะมุ่งให้ความสำคัญด้านการป้องกันเพื่อไม่ให้ถูกทำร้าย  การเข้าโรงเรียน  สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์  การรับประทานอาหารและโภชนาการที่ดี  รวมถึงปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม 

 

 

 

 

 

โดยคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่  ได้รับอาหารและโภชนาการที่ดี  เพื่อให้สามารถพยุงตัวเองได้  โดยพร้อมที่จะนำความรู้ไปเกื้อกูลชุมชนได้อีก  หากเมื่อไรสุขภาพไม่ดีก็จะทำให้ไม่มีสมองทั้งร่างกายก็จะตกเป็นภาระของผู้อื่น   ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นยังจะส่งผลต่อชาติบ้านเมืองด้วย  ดังนั้นเมื่อเจ็บป่วยจึงต้องหายามารักษาพยาบาล  หรือด้วยการรักษาสมดุลในการรับประทานอาหาร

 

 

 

 

 

ขณะที่  ศ.พญ.คุณสาคร  ธนมิตต์  อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวในภายหลังว่า  "พระเทพฯ ทรงชี้ให้เห็นความสำคัญของปัจจัย 4 ซึ่งจริงๆ แล้วจำเป็นมาก  แต่ตัววิกฤตที่สุดก็คืออาหารและยา  เพราะปัจจัยอย่างอื่นยังพอดำเนินไปได้

 

 

 

 

 

"พระองค์ตรัสว่า โรคที่ไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อโรคมีถึง 70%  ดังนั้นการเจ็บป่วยจึงหายได้โดยไม่ต้องใช้ยา  ขณะเดียวกันการเจ็บป่วยที่มาจากเชื้อโรคก็ทิ้งไม่ได้  แต่ทุกโรคก็อย่าคิดว่ากินยาแล้วจะหาย  หากแต่อาหารเป็นยาในตัวที่ทำให้แข็งแรงและสู้ต่อโรคได้  แม้จะมีตัวเชื้อโรคอยู่ในร่างกายก็จริง 

 

 

 

 

 

ศ.พญ.คุณสาคร  กล่าวในที่สุดว่า  สำหรับอาหารที่ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรค  เช่น  วิตามินซีในผักและผลไม้ก็จะทำให้ไม่ป่วย  ทั้งยังต้านเชื้อโรคไม่ให้ออกฤทธิ์ ดังนั้นอาหารจึงมีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยเป็นอย่างมาก

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์