จดหมายจากกลุ่มเป้าหมาย Target Group Declaration

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เราในฐานะส่วนหนึ่งของเยาวชนที่มีสิทธิในการเลือกรับชมสื่อ รู้สึกว่าการตัดสินใจของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ที่เข้าถือหุ้นในกิจการของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)และบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด ในครั้งนี้เป็นการคุกคามชีวิตประจำวันของเรา ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

            1. การกระทำของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย แสดงความต้องการรวมกิจการสื่อไว้ที่กลุ่มทุนกลุ่มเดียว และอัตราการถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แม้จะมีการลดหุ้นลงเหลือร้อยละ 20 ในวันที่ 16 กันยายน แล้วก็ตาม ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอจะมีอิทธิพลต่อกองบรรณาธิการของสิ่งพิมพ์ในเครือโพสต์ และมติชนได้

            2. ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะมีหนังสือพิมพ์กี่หัวอยู่ในประเทศไทย แท้ที่จริงแล้วก็อยู่ในเครือของบริษัทใหญ่ไม่กี่เครือ วิธีการนำเสนอและเนื้อหาแทบไม่แตกต่างกัน หนังสือพิมพ์อย่างมติชนและโพสต์เป็นองค์กรที่อยู่มานานและมีจุดยืนชัดเจนในการนำเสนอข่าว หากบริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย มีอิทธิพลในกองบรรณาธิการของสื่อในเครือทั้งสองบริษัท เราไม่แน่ใจว่าจะทำให้หนังสือพิมพ์ถึงห้าหัวบนแผงหนังสือ รวมทั้งสิ่งพิมพ์อื่นๆ ในเครือสองบริษัทนี้ ต้องมีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเราจะไม่มีทางเลือกในการอ่านอีกเลย เราไม่ต้องการให้สภาพเช่นนั้นเกิดขึ้น

            3. การลดจำนวนหุ้นไม่ได้แสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะไม่ควบคุมเนื้อหาของสื่อในเครือโพสต์และมติชน แต่อาจทำเพื่อลดกระแสสังคม อัตราการถือหุ้นร้อยละ 20 นั้น ยังถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลในการตัดสินทิศทางของสื่อ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการลดหุ้นของบริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย จะแสดงถึงความโปร่งใส

            4. เรารู้สึกมาตลอดว่าสื่อถูกคุกคาม ตั้งแต่คลื่นวิทยุ 92.25 ถูกปิด บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 2 คนถูกปลดออกจากหน้าที่ รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของคุณสนธิ ลิ้มทองกุลถูกปลดจากผังรายการช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี จนถึงกรณีนี้ เป็นเหมือนการตอกย้ำเหตุการณ์ที่ผ่านมา บริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย เป็นกลุ่มทุนที่แสดงภาพลักษณ์เป็นมิตรกับรัฐบาลมาตลอด เราไม่ได้กล่าวโทษว่าบริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย อยู่ฝ่ายรัฐบาล แต่ก็มีจุดที่น่าเคลือบแคลงสูง เนื่องจากทุกวันนี้กลุ่มทุนและรัฐเป็นพันธมิตรต่อกันอย่างเห็นได้ชัด เราไม่ต้องการตกอยู่ในฐานะคนที่ต้องหวาดระแวงในเนื้อหาสื่อที่เราได้รับตลอดเวลา

            ในฐานะที่คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราเชื่อว่าคุณไพบูลย์คงเข้าใจดีว่าการทำสื่อนั้นต้องมีพันธะต่อสังคม หากสื่อตกอยู่ในมือของกลุ่มทุนซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและตัวเองเป็นหลัก คนมากมายที่ต้องเดือดร้อนจากโครงการของรัฐบาลและกลุ่มทุน จะมีสื่อที่มีอิทธิพลสื่อใดอีกที่ช่วยสื่อความทุกข์ของพวกเขาออกมา

            5. ถ้าสื่อทั้งประเทศเป็นของกลุ่มทุนและรัฐบาลทั้งหมด อาชีพนักข่าวจะกลายเป็นแค่พนักงานกินเงินเดือนที่ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อสังคมหรือไม่ นักข่าวที่ดี หรือเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในสายอาชีพนี้และจบออกมา จะต้องไปอยู่ในองค์กรสื่อแบบใด หากไปทำสื่ออิสระก็จะไม่มีทั้งทุน อิทธิพล และพลังมากพอ สุดท้ายก็ต้องล้มหายตายจาก ความฝันที่จะทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมจะยังมีที่อยู่ในองค์กรสื่อขนาดใหญ่หรือไม่

           

            ต่อไปนี้คือข้อเสนอแนะจากเรา หากคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมต้องการช่วยเหลือสังคมอย่างที่พูดจริง สิ่งที่เราเสนออาจเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจบ้าง

            1. เราเห็นว่าบริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย เป็นกลุ่มทุนใหญ่ มีทุนอยู่ในมือมากและมีเครือข่ายติดต่อมากมายอยู่แล้ว หากต้องการทำสื่อที่สร้างสรรค์ เหตุใดจึงไม่สร้างสื่อทางเลือกใหม่ อาจเป็นหนังสือพิมพ์เพื่อเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทอยู่แล้ว เพราะทุกวันนี้สื่อที่ดีสำหรับเยาวชนไม่มีอยู่บนแผงหนังสือเลย

            2. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ในขณะนี้ทำธุรกิจสื่ออยู่แล้ว แต่เป็นสื่อบันเทิง เราเห็นว่า ก่อนที่บริษัทจะหันไปจับธุรกิจสื่อใหม่ น่าจะทำสื่อในมือที่มีอยู่เดิมให้ดีก่อน เพราะทุกวันนี้เราต้องฟังแต่เพลงรักที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันและคุณภาพของนักร้องรวมทั้งดนตรีก็ไม่ได้ต่างกัน เราอยากได้ทางเลือกในการฟังเพลงที่สร้างสรรค์และหลากหลายมากกว่านี้   

 

            เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องดังกล่าว แต่เราเป็นส่วนหนึ่งสังคม และเราเห็นว่าสื่อทั้งสององค์กรไม่ใช่เพียงธุรกิจสิ่งพิมพ์ แต่เป็นสถาบันทางปัญญาที่เรา เยาวชนของชาติ เสพอยู่ทุกวัน ดังนั้น เราไม่สนใจว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร แต่หากเราพบว่าทิศทางของสื่อทั้งสองนี้เปลี่ยนไป เราจะไม่ยอมรับการกระทำดังกล่าว จะเลิกซื้อสินค้าทั้งหมดที่บริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย มีหุ้นส่วนอยู่ รวมทั้งจะเลิกรับชมและรับฟังรายการโทรทัศน์และคลื่นวิทยุที่เป็นของบริษัทด้วย แล้วหันไปซื้อ Mp3 แทน

 

                                                           

                                                            ลงชื่อ กลุ่มเป้าหมาย (ของคุณนั่นแหละ)

 

"กลุ่มเป้าหมาย" คือกลุ่มที่ริเริ่มโดยนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่ง ที่มีความคิดว่าในฐานะที่เยาวชนเป็น "กลุ่มเป้าหมาย" กลุ่มหนึ่งของธุรกิจในกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เยาวชนก็น่าจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว

 

 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์