สธ.ยอมรับหมอแห่ลาออกไปเอกชน- ชนบทยังขาดอีก 8 พัน

ประชาไท - 8 ก.ย.48        ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข" ซึ่งมีผู้บริหารจากส่วนกลางและภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน แพทย์และทีมงานที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ผู้แทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกว่า 400 คน เข้าร่วม

 

ศ.นพ.สุชัย กล่าวว่า จากการนำระบบข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศหรือจีไอเอส (GIS) มาวางแผนการจัดกำลังคนด้านสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 พบว่าขณะนี้ความขาดแคลนในภาพรวมลดลง แต่ยังคงมีปัญหาการกระจายระหว่างภาค โดยเฉพาะแพทย์

 

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ยังมีการขาดแคลนแพทย์อีก 7,992 คน เพราะตามระบบจีไอเอส ควรจะมี 16,106 คน แต่มีแพทย์ที่ปฏิบัติงานจริงทั่วประเทศเพียง 8,114 คน โดยสาเหตุการสูญเสียส่วนใหญ่มาจากการลาออก เนื่องจากภาระงานเพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนน้อยกว่าภาคเอกชน หากรวมสาขาทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลกับแพทย์ด้วย ประเทศไทยจำเป็นต้องมี 111,496 คน แต่ขณะนี้มีจริงเพียง 84,124 คน ยังขาดอีก 27,372 คน

 

รมว.สาธารณสุข ระบุว่า สธ.ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพ 4 ปี และได้ดำเนินการตามแผนกำลังคน 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2552 ประกอบกับระบบจีไอเอสที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาและรองรับนโยบายลงทุนของรัฐบาลหรือเมกกะ-โปรเจ็ค ( Mega - Project)

 

โดยมติคณะรัฐมนตรีให้มีการเพิ่มการผลิตแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ตามโครงการกระจายแพทย์ 1 ทุน 1 อำเภอและโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำบล 1 ทุน ตั้งแต่พ.ศ.2547-2556 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลในชนบทอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกเด็กในพื้นที่ไปเรียนและกลับมาทำงานในภูมิภาค มีเป้าหมายภายใน 10 ปี จะผลิตแพทย์ในโครงการกระจายแพทย์ 1 ทุน 1 อำเภอ ให้ได้จำนวน 3,232 คน ส่วนพยาบาลจะผลิตให้ได้ 20,000 คน อีกทั้งได้ปรับค่าตอบแทนซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณอีกจำนวน 2,875 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2548 มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นจากกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ประจำปี 2548 มีแพทย์ดีเด่นได้รับรางวัล 3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล นายแพทย์คะนอง ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และนายแพทย์เดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัด ปัตตานี

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์