สธ. แก้เด็ก IQ ต่ำ เร่งเสริมไอโอดีน-เหล็กให้เด็กไทย

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมโครงเด็กไทยเฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดในการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เพื่อสร้างรากฐานให้เด็กมีความสมบูรณ์ทางสมอง ฉลาด ทัดเทียมกับสากล

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร ว่า สารไอโอดีนและธาตุเหล็ก เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดในเด็ก หากเด็กขาดสารไอโอดีนตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนอายุ 2-3 ปี มีผลทำให้สมองมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาด IQ หรือระดับสติปัญญาของเด็กได้ถึง 10-13 จุด

 

นอกจากนี้การศึกษาทางวิชาการยังพบว่า หากหญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนจะทำให้ทารกตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือแท้งหรือพิการแต่กำเนิด เด็กที่เกิดมาจะปัญญาอ่อน เป็นใบ้ ช่วยตนเองไม่ได้ เป็นเด็กเอ๋อ ส่วนทารกที่คลอดจากแม่ที่พร่องธาตุเหล็กระดับสติปัญญาหรือ IQ จะลดลงประมาณ 5-10 จุด ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้เชิงพัฒนาการลดลง เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งผลกระทบนี้ไม่สามารถแก้ไขให้กลับไปเท่ากับเด็กปกติได้ และหากขาดธาตุเหล็กในช่วงวัยเรียนจะทำให้นักเรียนมีสมาธิสั้น ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน มีผลทำให้คะแนนการเรียนรู้และระดับสติปัญญาลดน้อยลงด้วย

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย ยังกล่าวถึงสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนด้วยว่า จากการสำรวจในปี 2546 พบว่า ในประเทศไทยมีการครอบคลุมการกระจายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนระดับครัวเรือนร้อยละ 63.5 ซึ่งถือว่า อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด คือ การครอบคลุมระดับครัวเรือนอย่างน้อยร้อยละ 90 ซึ่งเป็นระดับที่มีความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับสารไอโอดีนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

 

สำหรับการตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่มีจำหน่ายทั่วประเทศพบว่า เกลือไอโอดีนทั้งหมดที่สุ่มตรวจเป็นเกลือที่มีคุณภาพเพียงร้อยละ 50.6 สำหรับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2546 พบร้อยละ 12.4 กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความเฉลียวฉลาด ตลอดจนพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ โดยหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง จะได้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพแม่ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด โภชนาการของแม่และอาหารเสริมสร้างสมองลูก พร้อมรับแจกเกลือเสริมไอโอดีนไปปรุงอาหารที่บ้าน

 

"อีกทั้งยังได้สนับสนุนชุดทดสอบเกลือเสริมไอโอดีนสำหรับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งด้วย สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปในคลีนิกเด็กดี จะได้รับยาน้ำวิตามินเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการให้มี Mr. IQ ซึ่งจะช่วยในเรื่องการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในระดับจังหวัด โดยให้ แม่และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ดังนั้น การจัดประชุมโครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาด ประเทศชาติครั้งแข็งแรงในครั้งนี้ จึงเป็นการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดซึ่งจะเป็นแกนหลักสำคัญในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันและให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ทารกและเด็กมีความสมบูรณ์ทางสมอง มีความสามารถในทุก ๆ ด้านทัดเทียมกับสากล" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์