เปิดเขื่อนปากพนังเลื่อนไปสิ้นเดือนกันยาฯ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2548 ที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการประชุมคณะทำงานตรวจและติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อเตรียมการเปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยนายบุณยวัฒน์ ชีช้าง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน มีคณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ใช้เวลาประชุมนาน 2 ชั่วโมงเศษ

           

หลังจากที่ประชุม ได้พิจารณาสถานการณ์น้ำล่าสุด ในลุ่มน้ำปากพนังแล้วเสร็จ ได้มีชาวบ้านจากอำเภอปากพนัง ได้ขอให้เลื่อนการเปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ออกไปโดยไม่มีกำหนด เพราะยังอยู่ในระหว่างการสูบน้ำจืดเข้านา ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคปากพนัง ขอให้เลื่อนการเปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ออกไปเป็นวันที่ 30 กันยายน 2548 เนื่องจากยังสูบน้ำจืดจากแม่น้ำปากพนังไปสำรองไว้ในอ่างเก็บน้ำดิบ เพื่อใช้ทำประปาได้อย่างน้อย 3 เดือน ตามแผนที่วางไว้

           

ในที่สุด ที่ประชุมมีความเห็นว่า ในส่วนของข้อเสนอให้เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด คงทำไม่ได้ เพราะมีมติให้เปิดไปก่อนหน้านั้นแล้ว แต่รับว่าจะนำข้อเท็จจริงในการใช้น้ำของชาวนา ไปประกอบการพิจารณาระยะเวลาเปิด - ปิด ประตูระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ

           

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนการเปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ จากที่กำหนดไว้ วันที่ 15 กันยายน 2548 ออกไปเป็นวันที่ 30 กันยายน 2548 ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอปากพนังร้องขอ   

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์