Skip to main content
sharethis


(ข้อมูลบางส่วนจากส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)


 


คุณรู้หรือไม่ คนที่ 1 สมอง 1 หัวใจ 2 แขน 2 ขาที่ร่วมสปีชี่ย์ "เซเปียน" เหมือนกับเรา และเดินไปเดินมาร่วมแผ่นดินนั้น ถูกสิ่งสมมติที่เรียกว่ากฎหมายแบ่งประเภทออกจากกัน


 


ท่ามกลางปัญหาคนอพยพเข้าเมือง ท่ามกลางปัญหาสัญชาติที่กีดกันคนออกจากสิทธิในทรัพยากร มาทำความรู้จักกับสปีชี่ย์ทางกฎหมายของคนร่วมแผ่นดินกันว่ามีอะไรบ้าง


 


. . .


 


เมื่อปี 2544 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้สำรวจชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยพบว่า มีจำนวนทั้งหมด 4.5 แสนราย ที่อยู่ในข่ายแรงงานต่างด้าว โดยสามารถแยกเป็น 17 กลุ่ม ทั้งนี้ ได้ออกบัตรสีต่างๆ ที่บ่งบอกถึงกลุ่มและที่มา รวมถึงสิทธิและหน้าที่ด้วย


 


กลุ่มที่ 1 ญวนอพยพ


ถือบัตรสีขาว ขอบน้ำเงิน  สำหรับสิทธิที่จะได้รับคือ บุตรที่เกิดในประเทศไทย จะได้สัญชาติไทย โดยชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนใน 13 จังหวัด ทางภาคอีสานกลุ่มที่ 2 อดีตทหารจีนคณะชาติ


ถือบัตรสีขาว  สำหรับชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทย โดยบุตรจะได้รับสัญชาติไทย


 


กลุ่มที่ 3 จีนฮ่ออพยพ


ถือบัตรสีเหลือง บุตรจะได้สัญชาติไทย สองกลุ่มนี้จะอาศัยตามแนวชายแดน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


 


กลุ่มที่ 4 จีนฮ่ออิสระ


ถือบัตรสีส้ม บุตรที่เกิดจะได้สัญชาติไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 5 ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย


ถือบัตรสีเขียว บุตรจะได้สัญชาติไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้


 


กลุ่มที่ 6 ไทยลื้อ


ถือบัตรสีส้ม บุตรจะได้สัญชาติไทย ส่วนใหญ่อาศัยตามชายแดน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 7 ลาวอพยพ


ถือบัตรสีฟ้าขอบน้ำเงิน โดยถ้าแต่งงานกับคนไทยบุตรจะได้สัญชาติไทย ส่วนใหญ่อาศัยตามแนวชายแดนทางภาคอีสาน และจังหวัดภาคเหนือตอนบนติดต่อกับประเทศลาว


 


กลุ่มที่ 8 เนปาลอพยพ


ถือบัตรสีเขียว บุตรจะได้สัญชาติไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี


 


กลุ่มที่ 9  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า


ถือบัตรสีชมพู บุตรจะได้รับสัญชาติไทย ส่วนใหญ่อาศัยตามแนวชายแดนทางภาคเหนือ ตะวันตก ไปจนถึงภาคใต้ที่ติดต่อกับประเทศพม่า


 


กลุ่มที่ 10 ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า


ถือบัตรสีม่วงและสีส้ม ยังไม่ได้สิทธิใดๆ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ใน 4 จังหวัดชายแดนได้แก่ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี ระนองกลุ่มที่ 11 ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย


ถือบัตรสีเหลืองขอบน้ำเงิน ปัจจุบันได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยแล้ว


 


กลุ่มที่ 12 บุคคลบนพื้นที่สูง


ถือบัตรสีฟ้า ได้สัญชาติไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน 20 จังหวัดตามแนวชายแดน


 


กลุ่มที่ 13 ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากเกาะกง กัมพูชา


ถือบัตรสีเขียว ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก


 


กลุ่มที่ 14 ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา


ถือบัตรสีขาวขอบแดง บุคคลกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย อาศัยตามแนวชายแดนจังหวัดด้านตะวันออก


 


กลุ่มที่ 15 เผ่าตองเหลือง หรือมลาบรี


ถือบัตรสีฟ้า ปัจจุบันได้รับสัญชาติไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่และน่านกลุ่มที่ 16 ชุมชนบนพื้นที่สูง


ถือบัตรสีเขียวขอบแดง มีทั้งหมด 8 แสนคน ได้พิสูจน์สัญชาติแล้ว 5 แสนคน ที่เหลือยังไม่ได้สัญชาติไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดภาคเหนือ


 


กลุ่มที่ 17 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย


ถือบัตร ทร.38/1 หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวสีชมพู ด้านหลังมีแถบแม่เหล็กและมีเลขประจำตัว 13 หลัก ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ยังไม่มีสิทธิได้สัญชาติไทย

เอกสารประกอบ

download เรื่องพร้อมรูป "บัตรสี"

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net