จดหมายเปิดผนึกคัดค้านการปิดวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการTo:  The UK Foreign Office


วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2548

 

เรียน ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (นายเดวิด ฟอล)

เรื่อง ขอคัดค้านการปิดวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย

 

ตามที่มีรายงานข่าวปรากฏในสื่อมวลชน (The Nation, October 18,2005) ว่าทางกระทรวงต่างประเทศ รัฐบาลอังกฤษ และผู้บริหารบีบีซี กำลังพิจารณาร่วมกันที่จะยุติการดำเนินการกระจายเสียงของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยนั้น

 

ข้าพเจ้าตามที่ปรากฏรายชื่อข้างท้ายนี้ มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะมีการตัดสินใจปิดวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยตามข่าวที่ปรากฏ และขอคัดค้านการตัดสินใจดังกล่าว ด้วยเหตุผลประการสำคัญดังต่อไปนี้

 

1. การดำเนินงานของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย มีคุณูปการกับผู้ฟังและสังคมไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษ ทั้งในแง่ของการรายงานข่าวสารและการเป็นแหล่งข้อมูลทางปัญญาให้กับผู้ฟัง การปิดวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย จึงถือเป็นการปิดช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ของสังคมไทย

 

2. ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการคุกคาม "เสรีภาพสื่อ" และ "เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น" รวมทั้ง "การปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร" ในสังคมไทยซึ่งกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตินั้น การให้บริการของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย จึงเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นขัดแย้งที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของสาธารณชน การรายงานข่าวของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยเป็นช่องทางหนึ่งของความหลากหลายที่ทำให้สาธารณชนไทยได้มีโอกาสเลือกและได้ทำความเข้าใจมากขึ้นต่อปัญหาต่างๆที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในสังคม เช่นกรณีวิกฤตการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ การปิดวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย จึงกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณชนไทย และอาจถือได้ว่าเป็นการร่วมตอกย้ำสนับสนุนการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารในสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วย

 

3. การรายงานข่าวของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลที่หลายหลายเพื่อทำความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านในมิติที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างประชาชนอย่างแท้จริง ที่มากไปกว่าประเด็นการเมืองระหว่างรัฐ การดำรงอยู่ของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยจึงคงยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ของภาคประชาชนในภูมิภาคนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ร่วมลงชื่อคัดค้านการปิดบีบีซีภาคภาษาไทย http://new.petitiononline.com/th1b2005/petition.html

 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์