ครม. ต่ออายุ พรก. ฉุกเฉิน อ้างสำเร็จแต่ยังมีปัญหา

ประชาไท 18 ตุลาคม 2548… ครม. ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกไปอีก 90 วัน ระบุสถานการณ์ยังจำเป็นและที่ผ่านมาใช้ได้อย่างระมัดระวัง  อ้างผลสำเร็จจากประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น


 

คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกไปอีก 90 วันคือตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 มกราคม 2549 เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 5 ต.ค. 2548 ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และออกข้อกำหนดคำสั่ง ระเบียบ ตามพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 

ทั้งนี้ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาออกมา พบว่า ภายหลังที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการออกข้อกำหนด คำสั่ง ระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และใช้อำนาจตามที่ได้รับมาเท่าที่จำเป็นบนพื้นฐานของการคำนึงถึงผลกระทบสิทธิของประชาชน และมีระบบตรวจสอบการใช้อำนาจไม่ให้มีเกิน

 

ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า มีกลุ่มบุคคลเป้าหมายถูกจับกุมและเข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างสันติสุข มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติกับกลุ่มบุคคลที่หลงผิด มีการรายงานผลการจับกุม การตรวจค้นได้สิ่งของที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และประชาชนในพื้นที่เข้าใจและให้ความร่วมมือกับฝ่ายราชการในการแก้ไขปัญหา

 

อย่างไรก็ตาม โฆษกสำนักนายกฯ ระบุว่า แต่จากการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ในข้อเท็จจริงสถานการณ์ความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ฝ่ายก่อความไม่สงบได้สร้างสถานการณ์เพื่อพยายามจะทำลายความน่าเชื่อถือของภาครัฐในการให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบยังมีความพยายามจะวางแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ของกลุ่มที่ก่อการมุ่งจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้บริสุทธิ์ และมุ่งให้เกิดความเกรงกลัว ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไป

 

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงยืนยันการใช้มาตรการตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ว่า จะไม่มีการประกาศมาตรการตามอำนาจ พรก. ที่เป็นการละเมิดสิทธิเพิ่มเติม

 "ใช้เงื่อนไขเดิมทุกอย่างไม่ได้ทำอะไรให้หนักกว่าเมื่อ 90 วันก่อน มาตรการอะไรก็ตามที่เป็นผลของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มันไม่เคยมีมาตรการเหล่านั้น ก็ไม่ให้มีอะไร ให้เหมือนอย่างเดิมทุกประการ"

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์