ครม. ไฟเขียวแก้หนี้บุคคล ลดต้นยกดอก

ประชาไท - 18 ตุลาคม 2548  ครม.อนุมัติแก้หนี้ภาคประชาชน ลูกหนี้ที่มีหนี้สินเชื่อบุคคลไม่เกิน 200,000 บาท ตั้งเงื่อนไข จ่ายเงินต้นเพียงครึ่งหนึ่งในครั้งเดียว หรือกู้ธนาคารออมสินจ่ายเจ้าหนี้แลกอิสรภาพ คาดช่วยลูกหนี้  100,000 ราย มูลค่าเงินต้นคงค้างประมาณ 7,000 ล้านบาท


 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนตามที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง เสนอ โดยลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์จะต้องเป็นลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ไม่เกิน 200,000 บาท  เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างมีปัญหาฟ้องร้องบังคับคดีไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เฉพาะหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่รวมสินเชื่อการเคหะ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อทางการเกษตร

 

โดยแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนแบ่งเป็น กรณีจ่ายรวดเดียว ลูกหนี้สามารถชำระหนี้แก่สถาบันการเงินเจ้าหนี้ในอัตราร้อยละ 50 ของยอดเงินต้นคงค้างได้ครบถ้วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ให้ลูกหนี้ที่มีความประสงค์ติดต่อสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ลูกหนี้จะได้รับการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ "ยกเว้นภาระหนี้เงินต้นที่เหลือและดอกเบี้ยค้างรับทั้งจำนวน" หากชำระหนี้ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินต้นแก่สถาบันการเงินเจ้าหนี้เพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549

 

กรณีต้องการผ่อนชำระ หรือลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้แก่สถาบันการเงินเจ้าหนี้ในอัตราร้อยละ 50 ของยอดเงินต้นคงค้างเกินกว่าวันที่ 30 มิถุนายน 2549 แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ให้ลูกหนี้ติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2549 ให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้โดยความยินยอมของลูกหนี้จัดส่งแบบฟอร์มข้อมูลลูกหนี้ตามที่ธนาคารออมสินกำหนดให้แก่ธนาคารออมสินภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 หากลูกหนี้ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารออมสินจะอำนวยสินเชื่อเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินต้นคงค้างที่มีต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้แก่ลูกหนี้เพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ต่อไป โดยลูกหนี้จะได้รับยกเว้นภาระหนี้เงินต้นที่เหลือและดอกเบี้ยค้างรับทั้งจำนวน ทั้งนี้ลูกหนี้จะต้องผ่อนชำระสินเชื่อใหม่ให้ครบถ้วนแก่ธนาคารออมสินตามระยะเวลาการกู้ที่ตกลงกับธนาคารออมสิน แต่ต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

 

ทั้งนี้  ข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าจะมีลูกหนี้ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนดังกล่าวข้างต้น จำนวนประมาณ 100,000 ราย หรือคิดเป็นมูลค่าเงินต้นคงค้างประมาณ 7,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวคาดว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อไป

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์