7 พ.ย. เครือข่ายป่าเหนือยาตราทัพบุกกรุงฯ ยันร่าง กม.ป่าชุมชนเดิม

 

 

ประชาไท - 20 ต.ค.2548 เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ เตรียมเดินเท้าเคลื่อนทัพธรรมยาตราจากเชียงดาวเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยันยันเจตนารมณ์ของ ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน เดิม โดยคัดค้านการที่ กมธ.ร่วม 2 สภา เสนอให้เพิ่มเติมบทการประกาศ "เขตพื้นที่อนุรักษ์พิเศษ" ซึ่งเอื้อต่อการใช้อำนาจรัฐ และเป็นเครื่องมือในการประกาศเขตป่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างหนัก

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการร่วม 2 สภา ได้ร่วมกันพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน โดยมีการเพิ่มเติม "เขตพื้นที่อนุรักษ์พิเศษ" ซึ่ง หลังจากนั้น คณะกรรมาธิการร่วมลงมติ 11 ต่อ 4 ในการเพิ่มเติมเขตอนุรักษ์พิเศษที่ไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนได้

 

โดยมีการนิยามเขตอนุรักษ์พิเศษว่า เป็นเขตพื้นที่ในเขตอนุรักษ์ที่รัฐมนตรีประกาศโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่มีลักษณะคือ 1.พื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ 2.พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 3.พื้นที่ที่มีความเปราะบางทางกายภาพและชีวภาพ หรือแหล่งศึกษาธรรมชาติ 4.พื้นที่ที่มีลักษณะเด่นทางธรรมชาติ เช่น มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์

 

ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการเพิ่มเขตพื้นที่อนุรักษ์พิเศษ เข้าไปในร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนด้วยนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอยู่ 81 ล้านไร่ เป็นป่าต้นน้ำ ซึ่งตรงตามตามนิยามเขตอนุรักษ์พิเศษถึง 72 ล้านไร่ และส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ดูแลพื้นที่เหล่านี้ในฐานะป่าชุมชนกันมานาน

 

ล่าสุด นายเดโช ไชยทัพ ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือกล่าวว่า ในขณะนี้ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทางกรรมาธิการร่วมเสนอให้มีการเพิ่ม "เขตพื้นที่อนุรักษ์พิเศษ" เข้าไป เพราะถือว่า ผิดเจตนารมณ์เดิม ที่มุ่งให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม แต่หากเพิ่มเขตพื้นที่อนุรักษ์พิเศษนี้เข้าไป ก็จะกลายเป็นเครื่องมือของรัฐที่ใช้ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน เพื่อทำการประกาศเขตป่า และกีดกันชาวบ้านออกไป ชาวบ้านคงรับไม่ได้ เพราะว่าอุตส่าห์รอลุ้นกันมานาน นอกจากจะล่าช้ามากอยู่แล้ว กลับมีการเพิ่มของหนักๆ เข้าไปอีก

 

"ในร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนเดิมนั้น ชาวบ้านต้องการมุ่งเน้นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการป่าไม้ เป็นสิ่งสำคัญ โดยให้ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันดูแลและฟื้นฟูพื้นที่ป่าร่วมกัน ไม่ใช่มีการเพิ่มเติมอำนาจรัฐเข้าไปและกีดกันชาวบ้านอย่างนี้ ซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านรุนแรงขึ้นไปอีก เนื่องจากจะต้องถูกอพยพย้ายออกจากพื้นที่" นายเดโช กล่าว

 

ทั้งนี้ ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ กล่าวต่อว่า หากทางกรรมาธิการร่วมฯ ยังไม่เชื่อ ยังไม่เข้าใจร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับเดิม ชาวบ้านได้นัดหมายกันว่า จะมีการรวมตัวกันครั้งใหญ่ เพื่อเดินธรรมยาตรา เพื่อร่วมกันรณรงค์เผยแพร่เนื้อหา ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับเดิม ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันร่างและเสนอรายชื่อกันทั้งหมดกว่า 50,000 รายชื่อ โดยในเขตภาคเหนือ จะพร้อมใจกันเดินตั้งแต่ อ.เชียงดาว ลงไปที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 พ.ย.นี้ เพราะถือว่า เป็นวันที่สภาฯ ได้เคยรับพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ผ่านวาระ 3 ด้วยคะแนนเสียง 341 เสียง

 

ในขณะที่นายนิคม พุทธา ผู้ประสานเครือข่ายป่าชุมชน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จริงๆ แล้ว ประเด็นเรื่อง พื้นที่อนุรักษ์พิเศษนี้ เป็นประเด็นที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช รมว.ทส. ได้เสนอแทรกเข้ามาทีหลัง ทั้งๆ ที่ ก่อนนั้น ทางกรรมาธิการร่วม ทั้ง 2 สภา ก็เห็นชอบในร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนเดิมอยู่แล้ว

 

"ตอนนี้ เราจะรอดูต่อไปว่า ถ้ากรรมาธิการร่วมพิจารณาเรียบร้อย ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎร โดยวิปฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล จะต้องมาตกลงกันว่า จะรับหรือไม่รับ ถ้ารับ จะมีการพิจารณาอยู่ 2 ทางเลือก คือรับร่างปรับปรุงแก้ไขของกรรมาธิการร่วม และไม่รับ ซึ่งถ้าหาก สภาฯ ไม่รับร่างที่ทางกรรมาธิการร่วมฯ เสนอ ก็จะยืนยันกลับไปยึดร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับประชาชนเดิม"

 

อย่างไรก็ตาม รายงานแจ้งว่า ทางเครือข่ายป่าชุมชน ได้ตกลงกันแล้วว่า จะยืนยันเจตนารมณ์เดิม คือ ยืนยันในร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับประชาชน ที่เคยผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเสียง 341 เสียง เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2545 และยืนยันจะไม่รับร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับที่กรรมาธิการร่วมที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเขตพื้นที่อนุรักษ์พิเศษเข้าไป

 

ทั้งนี้เครือข่ายป่าชุมชนวิเคราะห์กันว่า อาจจะมีการกดดันการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนในสภากันอย่างแน่นอน เนื่องจาก กระแสอำนาจการบริหารและ อำนาจทางการเมืองได้เข้าไปครอบงำอำนาจทางนิติบัญญัติกันอยู่อย่างมากในขณะนี้ เพราะฉะนั้น ทางภาคประชาชน จึงจำเป็นต้องออกมาเคลื่อนไหว เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับเดิม โดยในส่วนเครือข่ายประชาชนภาคเหนือ จะมีการเดินธรรมยาตรา จาก อ.เชียงดาว ลงไปที่กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายคือ ทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภา

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์