หอการค้าเชียงใหม่ฯ - SIPA จับมือ BSA เร่งแก้ปัญหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เชียงใหม่

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หวั่นปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจทุกด้านในเชียงใหม่ ผนึกสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - SIPA เชียงใหม่ และกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (Business Software Alliance: BSA ) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักการบริหารสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ จัดระเบียบซอฟต์แวร์"       

 

นายเฉลิมชาติ  นครังกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ปัจจุบันเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยมีสถิติค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หอการค้าฯ ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นปัญหาดังกล่าว และผลกระทบที่จะเกิดกับสมาชิก ตลอดจนผู้ประกอบการภายในจังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มีการประกาศเตือนเรื่องมาตรการการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม อันจะทำให้ผู้ใช้ซอฟท์แวร์ในทางธุรกิจภายในจังหวัดเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบ และจับกุม ดำเนินคดี ตามขั้นตอนของกฎหมาย  และจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตามมา

            ดั้งนั้น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - SIPA เชียงใหม่ และกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (Business Software Alliance: BSA ) จึงจะได้กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักการบริหารสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ จัดระเบียบซอฟต์แวร์" หรือ  Get SAM Get Compliant ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2548  เวลา 08.30 . - 15.00 . ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์ วิว ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง เพื่อให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานรัฐ รับทราบวิธีการปฏิบัติในการบริหารสินทรัพย์ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการเตรียมการป้องกันและหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรซอฟต์แวร์ในองค์กรของตนเอง โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

            สำหรับรูปแบบการสัมมนาครั้งนี้ จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา และแนะนำในการบริหารสินทรัพย์ซอฟต์แวร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เช่น การวางระเบียบแบบแผน การจัดระบบ และการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อขจัดความเสี่ยงจากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งประโยชน์จากการปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจแต่ละประเภท  (Software Asset Management) 

………./2

- 2 -

 

            นอกจากนั้น ภายในงานจะมีการแสดงซอฟต์แวร์ของพันธมิตรบีเอสเอได้แก่ อะโดบี, ออโต้เดสก์, แมคโครมีเดีย, ไมโครซอฟท์ และไซแมนเทค เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านได้รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆ จากบริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นสมาชิกของบีเอสเอ รวมถึงนิทรรศการให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Opensources จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ และการให้ส่วนลดพิเศษในการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ ในส่วนสมาชิกหอการค้าฯ และผู้สนใจภายในงานเป็นต้น

            นายเฉลิมชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า อนาคตมีแนวโน้มที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลจากสมาคมพันธมิตรซอฟท์แวร์ ซึ่งเป็นผู้แทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์กว่า 60 บริษัททั่วโลก โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีการใช้อย่างแพร่หลายเช่น  Microsoft, Adobe ,Autodesk , ACD see เป็นต้น ได้แจ้งว่าประเทศไทยมีสถิติการละเมิดลิขสิทธิ์ภาคธุรกิจละเมิดสูงสุด 79% (2004) ซึ่งได้สร้างความเสียหายทางธุรกิจ - เจ้าของลิขสิทธิ์มากกว่า 183 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กระทั่งในช่วง 1 - 2 เดือนที่ผ่านมา ทางเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เริ่มมีการดำเนินการ และออกมาตรการเข้มงวดมากขึ้น เช่น การเพิ่มรางวัลนำจับจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า จากเดิม 250,000 บาท เป็น 500,000 บาท  การบุกเข้าตรวจค้นบริษัทที่ละเมิด เป็นต้น

            นอกจากนั้น ตั้งแต่ต้นปี 2548 ที่ผ่านมา ทาง BSA ได้มีการบุกเข้าตรวจค้นบริษัท 6 แห่งในประเทศไทย โดยบริษัทเหล่านี้ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ และจากการตรวจค้น สามารถยึดซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายมูลค่า 11,020,483 บาท การตรวจค้นดังกล่าวเป็นผลมาจากข้อมูลที่ได้รับผ่านสายฮอตไลน์สำหรับปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ของบีเอสเอ หรือผ่านเว็บไซต์ของบีเอสเอ ซึ่งภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบัน องค์กรและผู้จัดการระดับสูงจะต้องเสียค่าปรับสูงสุดถึง 800,000 บาท และ/หรือจำคุกไม่เกิน 4 ปี นอกจากนี้ยังอาจถูกดำเนินคดีทางแพ่งด้วยเช่นกัน

             ดังนั้นหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ หรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจัดซื้อซอฟต์แวร์ทางธุรกิจโดยตรง ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถติดต่อรับเอกสารลงทะเบียน และสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 -223256 - 8 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์