ประเมินการศึกษาไทย สอบตกครึ่งประเทศ!

ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ประชาไท—4 พ.ย. 48       ครบรอบ 5 ปีสำนักประเมินคุณภาพการศึกษา พบโรงเรียนมากกว่า 50% สอบตก จาตุรนต์ย้ำต้องพัฒนาครูอาจารย์ ชี้บัณฑิตไม่มีคุณภาพต้องเร่งปรับปรุงคุณภาพระดับอุดมศึกษาโดยด่วน


 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการประชุมวิชาการ "กึ่งทศวรรษการประเมินคุณภาพภายนอก" เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยเห็นว่า การประเมินถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนา ดังนั้นการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ จึงต้องใช้การประเมินเป็นเครื่องมือสำคัญที่ที่จะชี้ว่าสถานศึกษามีคุณภาพหรือไม่ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับสังคมและผู้มารับบริการ

 

นายจาตุรนต์ กล่าวต่อไปว่า คุณภาพถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งจากที่ สมศ.ประเมินพบว่า มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน 45% และอีก 55% ไม่ผ่านการประเมิน จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลด้วย ทั้งนี้การพัฒนาวิชาชีพครูก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น และส่งเสริมการวิจัยองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

"การพัฒนาครู การปรับปรุงการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรนั้น จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแนวคิดบางอย่าง เช่น การสอนภาษาอังกฤษที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น นอกจากนี้ การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะบอกว่า เมื่อรับเด็กเข้าไปทำงาน บริษัทจะต้องมาฝึกงานให้ใหม่ทั้งหมด ผมจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาหารือร่วมกัน ถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาในระดับดังกล่าว รวมถึงการเรียนการสอนและคุณภาพของบัณฑิตหลังจบการศึกษาด้วย และจะพยายามให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร่างคุณภาพการศึกษาไทยให้จงได้"นายจาตุรนต์ กล่าว

 

อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินของ สมศ.ทำให้เห็นว่าจะต้องรีบนำเรื่องการปฏิรูปพัฒนาคุณภาพของอุดมศึกษาขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ เนื่องจากผลการประเมินอุดมศึกษาทำให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลายด้าน ทั้งการเผยแพร่ งานวิจัย การเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งจะเห็นว่ามีส่วนที่ยังไม่ได้มาตรฐานในหลายประเด็น ดังนั้นจะต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมกันคิด และจะนำไปประสานกับข้อสรุปของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อจะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนผลักดันการสร้างคุณภาพของวงการอุดมศึกษาต่อไป

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์