"ธรรมรักษ์" ชี้ปกครองพิเศษใต้แพ้ตั้งแต่คิด

ประชาไท - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้ยังไม่เหมาะสมให้สามจังหวัดใต้มีการปกครองพิเศษ ระบุเท่ากับมีจิตใจยอมแพ้ ตั้งเงื่อนไขต้องทำให้การก่อความไม่สงบยุติลงก่อน


 

ชี้ลงใต้เหมือนไปเมืองนอกต้องแจ้งใช้มือถือก่อน

พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว่า ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ระบบเติมเงินหากจะเดินทางลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องแจ้งการเข้าพื้นที่ด้วยจึงจะใช้งานได้ โดยการแสดงตัวต่อบริษัทเจ้าของสัญญาณด้วย มิฉะนั้นจะถูกตัดสัญญาณโดยอัตโนมัติ เหมือนเช่นการเดินทางต่างประเทศ ที่ต้องแจ้งขอใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศนั้นด้วย

 

ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 เป็นวันสุดท้ายที่รัฐบาลกำหนดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เพื่อป้องกันคนร้ายใช้จุดชนวนระเบิด ปรากฏว่า มีประชาชนเข้ามาจดทะเบียนเป็นจำนวนมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา เพราะส่วนใหญ่กลัวจะถูกตัดสัญญาณทุกระบบ มีกำหนดเวลาตัดสัญญาณเวลาตอนเที่ยงคืนของวันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทเจ้าของสัญญาณ แจ้งว่าผู้ที่ถูกตัดสัญญาณแล้ว เมื่อมาจดทะเบียนหลังจากวันดังกล่าวก็จะต่อสัญญาณใช้งานได้ตามปกติ

 

ปกครองพิเศษใต้แพ้ตั้งแต่คิด

พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ถึงแนวคิดของนายโคทม อารียา เลขานุการคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ที่เสนอให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการปกครองพิเศษว่า ตอนนี้ยังไม่เหมาะสม แสดงว่าพวกนี้มีจิตใจยอมแพ้ตั้งแต่ต้น ต้องทำให้การก่อความไม่สงบยุติลงก่อน

 

"ทำไมตอนยังไม่เกิดเรื่อง จึงไม่คิดเรื่องนี้ เมื่อเกิดเรื่องแล้วมาคิด แปลว่ายอมเขาแล้วใช่ไหม ผมไม่เห็นด้วย และยังไม่คิดไปหารือกับนายกรัฐมนตรี" พล.อ.ธรรมรักษ์ กล่าว

 

รื้อเบี้ยเสี่ยงภัยครูอาจลดเหลือ1พัน

พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการปรับค่าเสี่ยงภัยกับเจ้าหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่จาก 2,500 เหลือ 1,000 บาท ซึ่งครูเรียกร้องให้ทบทวนว่า พวกที่สู้รบกับพวกที่อยู่ในพื้นที่ควรจะต้องได้ค่าเสี่ยงภัยต่างกัน ซึ่งจากนี้ไปต้องพิจารณากันใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งตำรวจ ทหาร หรือพวกที่สู้รบกับพวกที่อยู่ในพื้นที่จะได้เหมือนกันหมด ทำให้เสียงบประมาณมาก จึงมีการสำรวจใหม่และแยกแยะเพื่อให้เกิดความชัดเจน

 

หลัง 15 พ.ย.แก้ใต้ชัดแจ้ง

พล.ต.อ.ชิดชัย กล่าวอีกว่าการตั้ง พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดูแลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นทีมงานตรวจสอบเรื่องยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และแหล่งทุนที่ใช้ในการก่อการร้ายทั้งหมด ซึ่งการจับกุมที่กลุ่มค้ายาเสพติดที่จังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ามากขึ้น แต่ยังไม่ได้ประเมินสาเหตุการก่อความไม่สงบกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่

 

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 นี้ การแก้ปัญหาภาคใต้จะมีความชัดเจนขึ้น ทั้งประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม การคุมพื้นที่และการคุมสถานการณ์ โดยขณะนี้รู้ถึงโครงสร้างของขบวนการก่อความไม่สงบแล้ว ซึ่งจะได้เตรียมที่จะสลาย แต่สำหรับตัวการใหญ่นั้นยังเข้าไม่ถึง

 

"สหพันธ์ครูใต้" จี้ทบทวนเบิกจ่ายเงินเสี่ยงภัย

เวลา 15.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลยะลา สหพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการประชุมหามติและออกแถลงการณ์เรื่องการยกเลิก การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน ( เงินเสี่ยงภัย) และการสนับสนุนมติองค์กรเครือข่ายคัดค้านการถ่ายโอนการศึกษาไปสังกัด องค์กรปกครองท้องถิ่น มีประธานสหพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าประชุม กว่า 50 คน

 

นายบุศสม ทองศรีพราย ประธานสหพันธ์ครู จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน แก่ราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตรา 2,500 บาทต่อเดือนทุกคน โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 จะยื่นหนังสือต่อแม่ทัพภาคที่ 4 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 จะยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 จะยื่นต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายสัญญา สุวรรณโพธิ ประธานสหพันธ์ครูจังหวัดยะลากล่าวว่า ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่จะโอนย้ายครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสหพันธ์ครูแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะเคลื่อนไหวตามองค์กรครูแห่งประเทศไทย

 

เปิดรับสมัครงานเร่งด่วนชายแดนใต้

ส่วนกรณีที่กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(กอ.สสส.จชต.)จะเปิดรับสมัครประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสและบางส่วนของ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วนในปีงบประมาณใหม่นี้จำนวน 42,000 ตำแหน่ง อัตราจ้างเดือนละ 4,500 บาท/เดือน นั้น นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดปัตตานี จะเปิดรับสมัครในวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2548 นี้ ณ ที่ทำการอำเภอทุกแห่ง คุณสมบัติผู้สมัครทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน45 ปี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มเข้าทำงานในโครงการจ้างงานเร่งด่วนในวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป  

 

ปะทะทหาร-ยิงชรบ.ดับ-เผาบ้านพักครูวอด5หลัง

ส่วนเหตุการณ์ไม่สงบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 คนร้ายซุ่มยิงชุดทหารสื่อสารในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านธารมะลิ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา บริเวณทางขึ้นสถานีทวนสัญญาณได้มีการยิงตอบโต้ประมาณ 10 นาที คนร้ายจึงได้ล่าถอยออกไป โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากลุ่มก่อความไม่สงบของนายซอมือลี ยูตี ค่าหัว 5 แสนบาท ที่เดินทางเข้ามาพร้อมหน่วย RKK 30 คน เข้ามาในพื้นที่ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ คาดว่าอาจจะมีการลอบวางระเบิดและซุ่มโจมตีทหาร

 

ต่อมาเวลา 15.50 น. เกิดเหตุคนร้ายยิงนายสุวรรณ เก้าเกตุ อายุ 35 ปี ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) กาเยาะมาตี ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กระสุนถูกหน้าอก 2 นัด ข้อมือขวา 1 นัด เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบาเจาะ

 

เวลา 19.15 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงบ้านพักครูโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ บ้านบูกิต หมู่ที่ 7 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ทำให้บ้านพักครู 5 หลังได้รับความเสียหาย แต่ยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

 

คุมตัว 2 วัยรุ่นมือทำระเบิด 100 ลูก

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.วันเดียวกัน พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจถูธรภาค 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา หลังจากมีการจับกุมผู้ต้องหาเป็นชายวัยรุ่น 2 คน พล.ต.ท.อดุลย์ ระบุว่า ทั้ง 2 คนสารภาพว่า เป็นผู้ผลิตระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้ก่อเหตุในจังหวัดนราธิวาส โดยคนหนึ่งทำหน้าที่ต่อวงจรเข้ากับโทรศัพท์มือถือ ส่วนอีกคนมีหน้าที่ประกอบดินระเบิด ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 100 ลูก

 

ก่อนหน้านี้เวลา 08.00 น. วันเดียวกัน พ.ต.อ.สมจิต นาสมยนต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปัตตานี นำกำลังทหาร ตำรวจ อส. และชุดปฏิบัติการชุดเอกซเรย์ชุมชนกว่า 50 นาย เข้าตรวจค้นบริเวณบ้านพักเลขที่ 44/3 ชุมชนเบอร์ติงตันหยง ถนนปากน้ำ ซอย 2 ตำบลซะบารัง เขตเทศบาลเมืองปัตตานี ของนายอับดุลรอนิง ดือราแม พนักงานขับรถสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดปัตตานี พบเหล็กเส้นตัดยาว 1-2 เซนติเมตร บรรจุอยู่ในแกลลอนน้ำยาปรับผ้านุ่มขนาด 5 ลิตร ซุกซ่อนอยู่ใต้ถุนบ้าน โดยมีถังเหล็กกลมขนาด 200 ลิตร ครอบอยู่ด้านบน จึงตรวจยึดไว้ทั้งหมด เนื่องจากต้องสงสัยว่านำไปใช้ในประกอบวัตถุระเบิด

 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านเช่าฝั่งตรงข้าม เลขที่ 54/1 ซึ่งมี นายมะรอเซ็ง สาและ อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอย 2 ถนนปากน้ำ ตำบลซะบารัง เป็นผู้เช่า พบยาบ้า70 เม็ด อาวุธปืนขนาด 9 มม.1 กระบอก และกระสุนปืนลูกซองจำนวน 3 นัด จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์