ข่าว "พลเมืองเหนือ" : เตรียมมอบรางวัลให้ไนท์ซาฟารีนักอนุรักษ์ยอดแย่

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

โดย นิตยสารรายสัปดาห์ "พลเมืองเหนือ"

 

พระมหาสง่า ธีรสํวโร ในนามภาคีคนฮักเจียงใหม่ เจริญพรว่าตามที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหลายหมื่นล้านบาท มาที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างโครงการต่างๆ นับสิบโครงการ หวังให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวระดับโลก โดยเน้นแต่เฉพาะในเชิงธุรกิจ ภาคีคนฮักเจียงใหม่ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของพระสงฆ์ ประชาชน ที่ห่วงใยในทิศทางความเจริญของจังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่า โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นยังขาดการมีส่วนร่วม ทั้งในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงได้จัดเวทีสาธารณะ " คนฮักเจียงใหม่ " และการสัมมนา เรื่อง "สัตว์ป่ากับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" ใน วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.. 2548 เวลา 08.30 - 16.45 . ณ ห้องประชุมทองกวาว UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

กำหนดการภาคเช้าคือ ปาฐกถาพิเศษ " เชียงใหม่ ศูนย์รวมโครงการหมื่นล้าน " โดยอ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ " ฝันร้ายของคนเชียงใหม่ " ประมวลโครงการต่างๆ ทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ โดย อ.ชัชวาล ทองดีเลิศ กระบวนการติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น " คนเชียงใหม่จะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง" โดย พระมหาสง่า ธีรสํวโร อ.ธเนศวร์ เจริญเมือง อ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ภาคบ่ายเป็นสัมมนา เรื่อง "สัตว์ป่ากับสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" (ภาคบ่าย) มีการบรรยาย เรื่อง "ปัญหาและแนวทางแก้ไข การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย " โดยนายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง

 

ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ การอภิปราย เรื่อง "ปัญหาและแนวทางแก้ไขสัตว์ป่า กรณีสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" โดยนายสุรพล ดวงแข เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ นายชัยพันธุ์ ประภาสะวัส ตัวแทนภาคีคนฮักเจียงใหม่และผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสิทธิชุมชน นายสัญญา ศุภกะสร ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยและสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ นายแพทย์รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา นายบัณรส บัวคลี่ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ อาจารย์สมชาย ปรีชาศิลปะกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ประธานมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ นายศศิน เฉลิมลาภ รองเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและตัวแทนเครือข่ายองค์กรพันธมิตร เช่น มูลนิธิโลกสีเขียว, สมาคมอนุรักษ์นกแห่งประเทศไทย, สมคมพิทักษ์สัตว์(ไทย), มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (Wildlife Friends of Thailand)

 

ทั้งนี้จะได้มีพิธีลงนามสัญญาประชาคม กรณีสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และมอบรางวัล..นักอนุรักษ์

สัตว์ป่าไทยยอดแย่ ประจำปี 2548 การเดินทางไปร่วมการรณรงค์ต่อต้าน การเปิดร้านอาหารเนื้อสัตว์ป่าและการนำเข้าสัตว์ป่าจากต่างประเทศ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.. 2548

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์