แผ่นดินไหวแรง 4.1 ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่!


เกิดเหตุแผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อนกลางเมืองเชียงใหม่ ประชาชนรู้สึกได้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตรวจสอบเบื้องต้นพบ แรงสั่นสะเทือนขนาด 4.1 ริกเตอร์ และ 2 ริกเตอร์ตามลำดับ มีศูนย์กลางอยู่ที่รอยต่อ อ.เมือง และ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

    


เกิดเหตุแผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อน มีศูนย์กลางที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แรงสั่นสะเทือนขนาด 4.1 ริกเตอร์ เมื่อเวลา 16.34 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2648 มีศูนย์กลางอยู่ที่รอยต่อ อ.เมือง และ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และอีกไม่กี่นาทีต่อมา 16.58 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้งในตำแหน่งเดิมขนาดความแรง 2 ริกเตอร์ ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวสามารถรู้สึกได้ อย่างไรก็ตามในบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายใดๆ