คำประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายป่าชุมชนแห่งประเทศไทย


นับเป็นเป็นเวลากว่า 15 ปีของการผลักดันกฎหมายประวัติศาสตร์พระราชบัญญัติป่าชุมชน ฉบับประชาชน เพื่อยืนยันหลักการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ว่าคนสามารถอยู่กับป่าได้ บัดนี้เราขอประกาศว่า

 

1.       รัฐไม่อาจจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า เพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไป การผลักดัน พ...ป่าชุมชน ฉบับสภาผู้แทนราษฎร เป็นคำตอบเดียวที่จะรักษาทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ให้อยู่กับลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อรักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณภายใต้เจตนารมณ์คนอยู่กับป่าตลอดไป

 

2.       เราขอยืนยันว่า ภายใต้ผู้เสนอกฎหมายป่าชุมชนฉบับประชาชน ในนามเครือข่ายป่าชุมชนแห่งประเทศไทย เราจะผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ได้รับการประกาศใช้อย่างถึงที่สุด และเราไม่อาจยินยอมให้องค์กรใดๆก็ตามบิดเบือนเจตนารมณ์การจัดการทรัพยากรที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมของกฎหมายที่ให้คนอยู่กับป่าได้

 

3.       เราขอประกาศว่า นับจากนี้เป็นต้นไปการจัดตั้งป่าชุมชนภาคประชาชนจะดำเนินการต่อไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยชอบตามชอบตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเมืองภาคประชาชนและคืนการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

 

เราขอประกาศว่าหากมีการนำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาย่อมเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะร่วมกันรณรงค์เคลื่อนไหวให้กฎหมายรองรับเจตนารมณ์คนอยู่กับป่าตามข้อเสนอของพวกเราให้ได้รับการประกาศใช้จนถึงที่สุดด้วยความสงบและสันติ บนหลักการของเหตุและผล อดทนและสามัคคีเพื่อให้แผ่นดินดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมการจัดการทรัพยากรของคนอยู่กับป่าอย่างมั่นคงและถาวรสืบไป ไชโย ไชโย ไชโย

 

ด้วยจิตศรัทธาและเชื่อมั่นในพลังประชาชน

15 ธันวาคม 2548

ณ ข้างกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

 กลับหน้าแรกประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์