เปิดชื่อหมู่บ้านวิกฤติ ท่วมนาน-ติดต่อยาก

รายชื่อ 106 หมู่บ้านและ 4 ชุมชน ที่เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาได้กำหนดขึ้นเป็นพื้นที่วิกฤติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2548 เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟู เนื่องจากมีน้ำท่วมขังนานเกิน 2 สัปดาห์ ไม่มีทางเข้าหมู่บ้าน สัตว์เลี้ยงไม่มีที่อาหารและที่อยู่ และการติดต่อยากลำบาก ดังนี้

 

อำเภอระโนด  15 หมู่บ้าน 2 ชุมชน ได้แก่

            ตำบลบ้านขาว

                        หมู่ที่ 1 บ้านหัวป่า

                        หมู่ที่ 2 บ้านเสาธง

                        หมู่ที่ 4 บ้านพรน

            ตำบลบ้านใหม่

                        หมู่ที่ 4 บ้านผักกูด

            ตำบลตะเครียะ

                        หมู่ที่ 1 บ้านตะเครียะ

                        หมู่ที่ 4 บ้านปากบาง

            ตำบลท่าบอน

                        หมู่ที่ 6 บ้านศาลาหลวง

                        หมู่ที่ 7 บ้านขี้นาก

                        หมู่ที่ 8 บ้านคลองเป็ด

            ตำบลพังยาง

                        หมู่ที่ 1,2 บ้านลุงแสง

                        หมู่ที่ 4 บ้านหัวตีน

            ตำบลระโนด

                        หมู่ที่ 1 บ้านกาหาร

                        หมู่ที่ 2 บ้านเคียดพง

                        หมู่ที่ 3 บ้านปากหาม

            เทศบาลตำบลระโนด

                        ชุมชนตลาดตก

                        ชุมชนไฟฟ้า

 

อำเภอกระแสสินธุ์ มี 20 หมู่บ้าน

            ตำบลกระแสสินธุ์

                        หมู่ที่ 2 บ้านท่าบัว

                        หมู่ที่ 2 บ้านโหนดด้าน

            ตำบลเชิงแส

                        หมู่ที่ 1 บ้านเขาใน

                        หมู่ที่ 2 บ้านรัดปูน

                        หมู่ที่ 3,4 บ้านเชิงแส

            ตำบลโรง

                        หมู่ที่ 1 บ้านพบพระ

                        หมู่ที่ 2 บ้านกาหลำ

                        หมู่ที่ 3 บ้านโคกแห้ว

                        หมู่ที่ 4,5 บ้านโรง

            ตำบลเกาะใหญ่

                        ทั้งตำบล มี 9 หมู่บ้าน

 

อำเภอสทิงพระ มี 44 หมู่บ้าน

            ตำบลคลองรี

                        ทั้งตำบล มี 9 หมู่บ้าน

            ตำบลคูขุด

                        มี 9 หมู่บ้าน หนักที่สุดได้แก่

                        หมู่ที่ 1 บ้านบางด้วน และ หมู่ที่ 9 บ้านคอหงส์

            ตำบลท่าหิน

                        ทั้งตำบล มี 9 หมู่บ้าน

            ตำบลแป้น

                        ทั้งตำบล มี 9 หมู่บ้าน

            ตำบลบ่อแดง

                        หมู่ที่ 5 บ้านแคล่าง

                        หมู่ที่ 6 บ้านวัดพิกุล

            ตำบลชุมพล

                        หมู่ที่ 5 บ้านคลองขนาน

                        หมู่ที่ 3 บ้านนางเหล้า

                        หมูที่ 4 บ้านวัดคระ

                        หมู่ที่ 6 บ้านพะโคะ

            ตำบลวัดจันทร์

                        หมู่ที่ 5 บ้านพังอุระ

                        หมู่ที่ 6 บ้านพลี

           

อำเภอสิงหนคร มี  27 หมู่บ้าน 2 ชุมชน

            ตำบลชะแล้

                        หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไทร น้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548

                        หมู่ที่ 2 บ้านชายเหมือง

                        หมู่ที่ 3 บ้านกลาง

            ตำบลบางเขียด

                        หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด

                        หมู่ที่ 2,3 บ้านใหญ่

                        หมู่ที่ 5 บ้านระฆัง

                        หมูที่ 4 บ้านท่าขาด

            ตำบลปากรอ
                        หมู่ที่
1 บ้านดอนทิง

                        หมู่ที่ 2 บ้านบ่อพาย

                        หมู่ที่ 3 บ้านบางไหน

                        หมู่ที่ 4 บ้านใต้

                        หมู่ที่ 5 บ้านแหลม

                        หมู่ที่ 6 บ้านแหลมจาก

            ตำบลป่าขาด

                        หมู่ที่ 1,3 บ้านหัวลำภู

                        หมูที่ 4 บ้านสว่างอารมณ์

                        หมู่ที่ 5 บ้านเตาปูน

            ตำบลลำแดง

                        ทั้งตำบล มี 7 หมู่บ้าน

            ตำบลทำนบ

                        หมู่ที่ 1 บ้านหัวขี้เหล็ก

                        หมู่ที่ 7 บ้านทำนบ

            เทศบาลตำบลสิงหนคร

                        ชุมชนหัวเขา

                        ชุมชนสทิงหม้อ

 

กลับหน้าแรกประชาไท

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์