ครม.เห็นชอบร่าง กพ.ใหม่ ยกเลิกระบบ "ซี"

 

น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ นายดนุพร ปุณณกันต์ และ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 6 ธ.ค.48 โดยนายดนุพร ปุณณกันต์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องของการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่ง ครม.ได้พิจารณาร่างดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอแล้วมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองคณะที่ 7 หรือฝ่ายกฎหมาย ซึ่งมี นายวิษณุ รองนายกฯเป็นประธาน แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษพิจารณา แล้วให้รับความเห็นของคณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ก.พ.ร. ครม.ไปประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งร่างของพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

      

ข้อ1 กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. มิให้ซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

      

ข้อ2 ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขึ้น หรือ ก.พ.ค. เป็นองค์กรคู่กับ ก.พ. ทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ก.พ. และให้ส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาเป็นไปตามระบบคุณธรรม ก็คือต่อไปนี้ ก.พ.จะดูแลในเรื่องของยุทธศาสตร์ ส่วน ก.พ.ค.ก็จะทำหน้าที่เรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์

      

ข้อ3 เพิ่มประเภทข้าราชการพลเรือนวิสามัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการสรรหาบุคคลที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูง

      

ข้อ 4 มีการปรับปรุงระบบตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมกับลักษณะของงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยจะมีการยกเลิกระบบซี และจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มแทน กลุ่มแรก บริหาร กลุ่มสอง อำนวยการ กลุ่มสาม บริการ กลุ่มสี่ ทั่วไป

 

ข้อ 5 ให้มีกระบวนการสรรหาบุคคลในระบบเปิด เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในบางกรณี ลำดับที่ 6 มีการกระจายอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดดำเนินการมากยิ่งขึ้น ลำดับที่ 7 ให้ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการเรื่องวินัย การกระจายอำนาจให้ อกพ. กระทรวง และปรับปรุงกระบวนการดำเนินการทางวินัยให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นี่เป็นเรื่องของการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

 


กลับหน้าแรกประชาไท

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์