สงขลาตั้งวงต้านFTAไทย-สหรัฐ

ประชาไท—12 ม.ค. 2549 เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 11 มกราคม 2549 ที่ห้อง E - 401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน นักวิชาการ และตัวแทนเกษตรกรในจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการเจรจาเขตการค้าเสรี หรือ FTA ไทย - อเมริกา โดยเห็นว่าการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-อเมริกา ไม่มีความโปร่งใส เพราะไม่มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภา ขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน ทำให้การเจรจาในประเด็นต่างๆ เช่น สินค้าการเกษตร ยารักษาโรค หรือการจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศชาติสูญเสียผลประโยชน์ รัฐบาลมีเจตนาส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ให้กับทุนระดับชาติ และทุนนานาชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของชาติ

 

พร้อมกันนี้ ทาง กลุ่มองค์กรทางสังคมในจังหวัดสงขลา ได้แจกจ่ายจดหมายเปิดผนึกระบุว่า

 

"ตามที่ภาคประชาชน อันประกอบด้วย นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน พี่น้องเกษตรกร และนักการเมืองผู้รักชาติ กำลังชุมนุมเพื่อปกป้องแผ่นดิน จากการทำข้อตกลง FTA ระหว่างไทย-สหรัฐ ที่กำลังเจรจารอบที่ 6 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เราในนามนักวิชาการอิสระและกลุ่มองค์กรทางสังคมในจังหวัดสงขลา ขอร่วมคัดค้านการเจรจา FTA ไทย - สหรัฐ และขอสนับสนุนให้ผู้ชุมนุมบรรลุผลสำเร็จในการต่อสู้คัดค้าน

 

"เรามีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำ FTA ไทย - สหรัฐ ดำเนินไปแบบขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมอย่างรอบด้าน ขาดความโปร่งใส และจะไม่มีผู้รับผิดหากความเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศชาติ

 

"เราเชื่อว่า สหรัฐอเมริกาจะใช้กลยุทธ์การเจรจาแบบเรียกร้องชนิดสุดโต่ง ดังเช่นที่ทำกับประเทศชิลี และสิงคโปร์ มาเป็นแนวทางในการเจรจา FTA กับไทย ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ งานที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต หรือสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต สิทธิบัตรยา ซึ่งสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญสูงสุดในการเจรจา FTA กับไทย จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อวงการศึกษา วงการสาธารณสุข และการเกษตรไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

"ประเด็นการเปิดเสรีภาคบริการ โดยเฉพาะเสรีทางการเงิน ด้วยอำนาจทุนที่เหนือกว่าจะเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกายึดกุมเศรษฐกิจและการลงทุน เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระทำการเหนืออธิปไตยของไทยได้อย่างตามอำเภอใจ เสรีด้านการลงทุน เพื่อดิ้นรนให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มนักลงทุนไทย การเอาเปรียบแรงงานด้วยการกดขี่ค่าแรงจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเด็นเสรีทางด้านการรักษาพยาบาลยิ่งเป็นการปิดโอกาสให้กลุ่มคนจนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าถึงการบำบัดรักษายากขึ้น

 

"กล่าวโดยสรุป เราเห็นว่า FTA ไทย-สหรัฐ เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนชาติและทุนข้ามชาติจากสหรัฐ และซ้ำเติมปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องเกษตรกรและแรงงานไทยทั้งระบบโดยรวม จึงขอร่วมคัดค้านโดยสันติวิธี เพื่อหยุดยั้งกระบวนการกินรวบประเทศไทยของบุคคล หรือคณะบุคคลใดๆ อันจะส่งผลร้ายมาสู่คนรุ่นลูกหลาน"

 

"พร้อมกับจดหมายเปิดผนึกนี้ เราขอเรียกร้องให้รัฐบาล 1.ยุติการเจรจา FTA ไทย - สหรัฐ โดยทันที 2.เริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นหลักประกันในเบื้องต้นได้ว่า จะไม่มีช่องว่างที่เปิดโอกาสให้กลุ่มทุนชาติและทุนข้ามชาติ กระทำการทารุณกรรมต่อแผ่นดินได้อีก"

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์