การค้าการลงทุนIMT-GTขยับสภาธุรกิจดันเต็มสูบ

เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 14 มกราคม 2549 ที่โรงแรมเจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมสภาธุรกิจร่วมสามฝ่าย นำโดยนาย<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />สมเกียรติ อนุราษฎร์ ประธานสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ ประธานสภาธุรกิจอินโดนีเซีย และประธานสภาธุรกิจมาเลเซีย เพื่อเตรียมการจัดประชุม Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT - GT ด้านการค้าและการลงทุน ในเดือนเมษายน 2549, งาน IMT -GT เทรดแฟร์ และการจัด IMT -GT ยูธแคมป์ และการก่อตั้งศูนย์แสดงสินค้า IMT - GT พลาซ่า


 


นายสมเกียรติ แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมกำหนดจะจัดกิจกรรมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ในพื้นที่ความร่วมมือเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT - GT) ในช่วงเมษายน 2549 แยกเป็น 3 กิจกรรมใหญ่ โดยระหว่างวันที่ 2 - 12 เมษายน 2549 จัดงาน IMT - GT Trade Fair ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนของสภาธุรกิจ 3 ฝ่าย คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียร่วมงาน ภายในงานจะมีซุ้มแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 4 - 5 ดาวของไทย พร้อมซุ้มแสดงและจำหน่ายสินค้าของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในฐานะประเทศสมาชิกความร่วมมือเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย จัดให้มีโครงการฝึกศึกษาตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย


 


นายสมเกียรติ เปิดเผยว่า ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2549 จะมีประชุม IMT -GT ด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ประเทศละ 100 คน จากไทยอีก 200 คน ในวันแรกจะเชิญ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาปาฐกถาพิเศษเรื่อง "กลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ในอนาคต" วันต่อมา จะมีปาฐกถาพิเศษของ นายสุศีโล บัมบัง ยุทโดโน ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และนายอับดุลลา บาดาวี นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย พร้อมกับเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนมาบรรยายเกี่ยวกับนโยบาย การแก้ไขกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน


 


นายสมเกียรติ เปิดเผยต่อไปว่า นอกจากนี้จะเชิญนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในพื้นที่นี้ จากประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย เกาหลี นอกจากนี้ จะเชิญบริษัทในไทยที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่ความร่วมมือเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมาบอกเล่าประสบการณ์ให้นักลงทุนไทยฟัง เช่น บริษัท ศรีตรัง อินดัสตรี้ จำกัด ที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจยางพาราบนเกาะสุมาตรา บริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด ที่เข้าไปลงทุนทำเหมืองถ่านหินบนเกาะสุมาตรา และเครือซีพี ที่เข้าไปลงทุนเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงไก่ ส่งออกกุ้งชาแข็ง ไก่แช่แข็ง ที่เมืองเมดาน


 


"สำหรับกิจกรรมต่อไป คือ IMT - GT ยูธแคมป์ ระหว่างวันที่ 4 - 9 เมษายน 2549 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ความร่วมมือ 3 ประเทศ โดยจะมีเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ 30 คน มาเลเซีย 15 คน อินโดนีเซีย 15 คน" นายสมเกียรติ กล่าว


 


นายสมเกียรติ เปิดเผยว่า สำหรับประเด็นสำคัญที่ใช้เวลาในการพูดคุยในที่ประชุมครั้งนี้มาก ก็คือ เรื่อง IMT - GT พลาซ่า โดยพยายามจะวางระเบียบกฎเกณฑ์ให้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคแรก เป็นภาคของพลาซ่าขายของที่เข้าโชว์รูม อีกภาคเป็นสินค้าเกษตร ทั้งนี้ คงต้องคุยกันอีก 2 - 3 ครั้ง จึงจะกำหนดรายละเอียดแล้วเสร็จ ขณะนี้มีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมา 2 คณะ แยกเป็น คณะแรกทำหน้าที่วางโครงสร้าง IMT - GT มาเลเซีย เป็นประธาน คณะที่ 2 เป็นเรื่องของการประกอบการ ไทย เป็นประธาน เป็นการวางกันในระยะยาว จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องทำให้ออกมาชัดเจน


 


"ในเบื้องต้นทั้ง 3 ประเทศ กำหนดสถานที่ตั้งพลาซ่าไว้แล้ว 6 จุด สำหรับประเทศไทย IMT - GT พลาซ่า จะมี 2 แห่ง แห่งแรก ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ประสานขอพื้นที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่บริเวณหอนาฬิกา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ แห่งที่สอง ที่ปาดังเบซาร์ อำเภอหาดใหญ่ โดยไทยจะไปทำโรดโชว์ ที่เกาะสุมาตรา ในวันที่ 19 มกราคม 2549 จากนั้นปลายเดือนมกราคม 2549 ก็จะไปโรดโชว์ ที่มาเลเซีย" นายสมเกียรติ กล่าว


 


นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ ประธานสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจ 3 ฝ่ายนั้น ขณะนี้รัฐบาลทั้ง 3 ประเทศ กำลังพิจารณาแก้ไขและตรากฎระเบียบทางด้านการค้า การขนส่งสินค้า ให้เกิดความสะดวกต่อผู้ประกอบการที่อยู่ในกรอบความร่วมมือ IMT - GT ในลักษณะวันสต็อปเซอร์วิส มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้สินค้าและแรงงานทุกระดับ ข้ามฝั่งได้สะดวกยิ่งขึ้น


 


นายสมเกียรติ เปิดเผยต่อไปว่า สาเหตุที่ต้องเปิดให้แรงงานข้ามฝั่งไปมาได้สะดวก เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานทุกระดับประมาณ 200,000 คน เฉพาะสงขลาขาดแคลนแรงงานประมาณ 30,000 คน จึงต้องเปิดช่องให้แรงงานข้ามฝั่งได้ ที่ผ่านมาไทยได้ลงนามในบันทึกช่วยจำกับพม่า ลาว และเขมร เรื่องจัดส่งแรงงานมาให้ผู้ประกอบการในไทยไปแล้ว โดยขณะนี้ไทยกำลังจะนำแรงงานจากลาวเข้าประเทศ ขณะที่อินโดนีเซีย ก็พยายามผลักดันให้ไทยรับแรงงานจากเกาะสุมาตรา และอาเจะห์ เข้าประเทศด้วยเช่นกัน แต่ยังเป็นแค่การดำริเบื้องต้น เพราะไทยเกรงจะกระทบกับความมั่นคง กรณีนี้จึงเป็นเรื่องของอนาคต


 

เบน

อยากเข้ามั่งจัง