กรรมการสิทธิฯ เอาจริงตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจสอบ "เอฟทีเอ"

ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

 


ประชาไท - 16 ม.ค.48      คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบการทำ FTA ของประเทศไทย โดยมีนายเสน่ห์ จามริก ประธานกสม. เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าว และจะประชุมวันพรุ่งนี้(17 ม.ค.) เป็นนัดแรก

คณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบไปด้วย 1. ศ. เสน่ห์ จามริก ประธาน 2. ศ.วิสุทธิ์ ใบไม้ หัวหน้าโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (บีอาร์ที) 3. นายวสันต์ พาณิช กรรมการสิทธิฯ 4. ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 5. นักกฎหมายระหว่างประเทศ (มธ.) 6. นายเจริญ คัมภีรภาพ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร 7. ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปะกุล สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

 

8.นายคมสัน โพธิ์คง สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. 9. ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. 10. ดร.นวลน้อย ศรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11. ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ คณะเภสัช จุฬาลงกรณ์ฯ 12. ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 13. นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 14. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการโครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร กสม. 15. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์