กอร์ปศักดิ์ เปิดประเด็น ทักษิณซุกหุ้นภาค 2

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เขียนบทความไว้ในเวบไซต์ของตัวเอง ที่ชื่อว่า www.korbsak.com ว่า กลต. เคยตรวจพบว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้จัดตั้งบริษัทไว้ที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ไอร์แลนด์ และบริษัทที่คุณทักษิณเป็นเจ้าของนี้ได้ซื้อหุ้น SHIN จำนวน 329,260,000 หุ้น จากคุณทักษิณเอง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2542 บนกระดานรายใหญ่ในตลาด โดยเขาระบุว่า การขายหุ้นชุดนั้นไม่ปรากฏว่ามีการไหลเข้าออกของจำนวนเงินจากการซื้อขายแต่อย่างใด


 

เขาระบุด้วยว่าหุ้นจำนวน 329,260,000 หุ้นในวันนั้น ได้มาปรากฏในบิ๊กดีลที่บริษัท ชิน คอร์ป ทำกับเทมาเส็ก แห่งสิงคโปร์ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้การขายหุ้นครั้งประวัติศาสตร์นี้ พิณทองทา ชินวัตร ขาย 604,000,000 หุ้น เช่นเดียวกับคุณพานทองแท้ ชินวัตร ขาย 458,550,220 หุ้น ในขณะที่ คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขาย 20,000,000 หุ้น และคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และภริยา ขายรวมกัน 404,589,900 หุ้น รวมแล้วคนในตระกูลชินวัตร ขายหุ้นทั้งหมด 1,487,140,120 หุ้น หรือร้อยละ 49.595 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด มีมูลค่าสูงกว่า 7 หมื่นล้านบาท

 

"ตระกูลชินวัตรถือหุ้นในบริษัท SHIN ไม่ถึงร้อยละ 49.595 เกิดเป็นประเด็นว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากไหน มีการซุกหุ้นไว้แล้วนำออกมาขายหรือเปล่า? เพราะผลตรวจสอบบัญชีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 พบว่า คุณพิณทองทา ถือหุ้นSHIN 440,000,000 หุ้น ส่วนคุณพานทองแท้ ถือหุ้นSHIN 293,950,220 หุ้นเท่านั้น

 

"วันที่มีการแจ้งขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามมติกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 นั้น รับทราบว่า คุณพิณทองทา ขายหุ้น604,600,000 หุ้น มีหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 164,600,000 หุ้น ขณะที่คุณพานทองแท้ ก็ขายหุ้นไป 440,000,000 หุ้น เพิ่มจากที่มีอยู่เดิม 164,600,000 หุ้นเช่นกัน แสดงว่าบุตรชายและบุตรสาว ของคุณทักษิณ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น (จากเดิมที่เคยได้รับจากบิดาและมารดา) ในจำนวนเท่า ๆ กันคือ 164,600 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 12,600 ล้านบาทเศษ"

 

อย่างไรก็ตาม เขายังชี้ด้วยว่าจากการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไว้ที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ ชื่อ Ample Rich Investments Ltd บริษัทนี้ยังปรากฏว่าครอบครองหุ้น SHIN อยู่และจัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปรากฏในบัญชีผู้ถือหุ้นโดยให้ธนาคารถือแทน ใช้ชื่อว่า UBS AG Singapore Bank-for A/C Ample Rich ครอบครองหุ้น SHIN จำนวน 329,200,000 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่เท่ากันกับจำนวนหุ้นที่บุตรสาว บุตรชาย คุณทักษิณได้เพิ่ม และปรากฏอยู่ในการหุ้นครั้งใหญ่ที่ผ่านมา

 

"ในฐานะนายกรัฐมนตรี คุณทักษิณจำเป็นต้องเคลียร์ตนเองจากข้อกล่าวหาที่อาจเกิดขึ้นว่าคุณทักษิณและครอบครัวได้ซุกหุ้นไว้ในต่างประเทศ จำนวน 329,200,000 หุ้น หุ้นที่เพิ่มขึ้นของบุตรชายและบุตรสาว เป็นการนำหุ้นที่ให้ผู้อื่นถือแทน (Nominee) มาขาย และเป็นประเด็นที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนที่สำคัญคือ การซื้อขายครั้งนี้ จะต้องยืนยันว่ามีการชำระเงินทั้งหมด 7 หมื่นกว่าล้านบาทในประเทศเท่านั้น ไม่มีการชำระเงินค่าหุ้นไว้ในบัญชีต่างประเทศแต่อย่างใด" กอร์ปศักดิ์ ระบุ

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์