ส.ว.เตรียม 3 ช่องทางฟ้องหยุด "เอฟทีเอ"

 

ประชาไท - 26 ม.ค.49 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประชุมร่วมกับ กมธ.การต่างประเทศ วุฒิสภา เรื่องการยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่รัฐบาลลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐที่จะสร้างความเสียหายมาก โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา

 

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานกมธ.พัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นควรว่าวุฒิสภาต้องยับยั้งการเจรจาในครั้งนี้อย่างน้อย 3 ช่องทาง โดยมอบหมายให้นักกฎหมายร่างคำฟ้อง คือ 1.ยื่นผ่านประธานรัฐสภา และผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ขัดหรือไม่ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 224 ในวรรคแรกที่ระบุไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นๆ กับนานาประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอำนาจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การณ์เป็นไปตามสัญญา ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

 

2.ส่งฟ้องต่อศาลปกครอง โดยหาผู้ที่เสียหายจากการเจรจาเอฟทีเอที่เคยดำเนินการไปแล้วกับหลายประเทศ อาทิ จีน กับออสเตรเลีย ว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และมีความเสียหายในด้านใด แล้วส่งฟ้องร้องทันที 3.ฟ้องรัฐบาลไทยต่อศาลสหรัฐอเมริกา ในข้อหาละเมิดสนธิสัญญา Amity and economic Relation ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ทำในปี 1966 จนทำให้ประชาชนในประเทศเสียผลประโยชน์ ซึ่งความคืบหน้าในการร่างคำฟ้องและการยื่นฟ้องร้องคงคืบหน้าในอีกไม่ช้า

 

ส่วนที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พรรคฝ่ายค้านได้ร่วมกันจัดงานเสวนา "FTA ไทย-อเมริกา ใครได้ใครเสีย" โดยมีนักการเมือง นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องกับการเจรจาร่วมแลกเปลี่ยน

 

นายบรรหาร ศิลปะอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยเจ้าภาพจัดงาน กล่าวว่า การจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นและความห่วงใยต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าไทย-สหรัฐ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ไม่มีใครทราบรายละเอียดการเจรจาว่ามีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างกันอย่างไรบ้าง สหรัฐเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยและเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การเจรจาการเอฟทีเอที่ผ่านมาผู้มีอำนาจให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยพูดแต่ด้านดี ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน ไม่มีการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอรอบด้าน อีกทั้งยังไม่มีแผนรองรับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก จากเอฟทีเอที่ทำไปแล้ว และกำลังจะทำ

 

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ตนทราบข่าวมาว่า หากไม่มีการบรรจุเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐ ทางสหรัฐจะทำการล้มโต๊ะการเจรจาเอฟทีเอกับไทย แทนที่รัฐบาลไทยจะนำเรื่องเข้าสู่รัฐสภาแล้วให้รัฐสภาอนุญาตว่าจะให้รับบาลไทยเจรจาเรื่องใดบ้างกลับไม่ทำ จึงทำให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยไม่มีอำนาจในการต่อรอง

 

พล.ต.สนั่น กล่าวว่า การทำข้อตกลงเปิดเสรีการค้ากับต่างประเทศที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบทุกอย่าง รัฐบาลไม่เคยนำเรื่องเข้าหารือกับผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีเลย จึงเสนอควรจะให้ภาคประชาชนและธุรกิจในสาขาที่เกี่ยวข้องได้หารือและนำเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล ก่อนที่จะไปเจรจาทุกครั้ง

 

ด้านนายอุตตม กล่าวว่า ขอยืนยันว่าการเจรจาทวิภาคีทั้ง 2 ฝ่ายต่างมุ่งหวังว่าจะได้ประโยชน์ ไม่มีใครโง่กว่าใคร หรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อยู่แต่เพียงฝ่ายเดียว สำหรับตัวเลขการขาดดุลการค้ากับประเทศที่ไทยมีเอฟทีเอที่ดูเหมือนว่าเพิ่มขึ้นนั้น ขอชี้แจงว่าส่วนหนึ่งมาจากการนำเข้าทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 2547-2548 รวมทั้งการนำเข้าน้ำมันที่ทราบกันดีว่าราคาแพง จึงส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลสูงขึ้นมาก สำหรับการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เรายึดผลประโยชน์และปากท้องของประชาชนมากกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่เปลี่ยน และยืนยันว่าไม่มีใครสามารถมาครอบงำให้ทำแบบนั้นแบบนี้ได้ ต้องยึดถือประชาชนเป็นหลัก ต้องการมาฟังข้อมูลการระดมความคิดเพื่อนำไปประกอบการเจรจากับสหรัฐในรอบต่อไป เรื่องสิทธิบัตรยา และการคุ้มครองทางการรักษาไม่มีการนำไปต่อรองกันในเวทีนี้แน่นอน

 

หากมีอะไรผิดพลาดตนพร้อมรับผิดชอบ ตนก็อยากอยู่ในประเทศไทย อยากใช้วิถีชีวิตที่นี่ ไม่อยากเห็นลูกหลานต้องมารับภาระที่จะเกิดตามมากับสิ่งที่รัฐบาลทำ ขอยืนยันอีกครั้งว่า เรื่องสิทธิบัตรยาเรามีจุดยืนที่ชัดเจน อยู่เคียงข้างประชาชน เพียงแต่เปิดเผยให้ทราบรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้ เพราะอยู่เหนืออำนาจที่ตนจะทำ

 

ส่วนตัวแทนนักวิชาการอีกหลายคนนั้นก็ได้อภิปรายย้ำถึงความเป็นห่วงในประเด็นการเจรจาเปิดเสรี โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรยา และการคุ้มครองทางด้านการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งเสนอให้ชะลอเจรจาไปก่อน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์