ผิดซ้ำซาก ราชเลขาฯ ตีกลับ รายชื่อ ป.ป.ช.

ประชาไท—28 ม.ค. 2549 วุฒิสภา ทำผิดซ้ำซาก ล่าสุด สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือถึง นายสุชน ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภาในวันที่ 27 ม.ค. 2549 ให้ทบทวนการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายร่างประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) เพื่อทรงพิจารณาและขอพระราชทานพระมหากรุณาทรงลงพระปรมาภิไธย

 

โดยสำนักราชเลขธิการาแจ้งว่า ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวุฒิสภาสมควรพิจารณาทบทวนแก้ไข เรื่องการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ถูกต้องต่อไป และสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

 

ด้านนายสุชน ภายหลังได้รับหนังสือจากสำนักราชลขาแล้วก็ปรึกษาหารือเป็นการภายในกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยผลจากการประชุมเห็นว่าขณะนี้วุฒิสภาอยู่ในระหว่างปิดประชุมจึงไม่สามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาได้ แต่ประธานวุฒิสภาจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อพิจารณาทบทวนในวันที่มีการประชุมวุฒิสภาเป็นครั้งแรกหลังเปิดสมัยประชุมในเดือนมีนาคม

 

ทั้งนี้ กระบวนการเสนอรายชื่อ ป.ป.ช. มีปัญหามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้วุฒิสภาสรรหา ซึ่งหลายคนมีปัญหาเรื่องความใกล้ชิดกับผู้นำรัฐบาล และประวัติส่วนตัวที่ไม่โปร่งใส

 

แต่สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือก่อนกระบวนการสรรหา ป.ป.ช. พล.อ.ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารบก ได้ยื่นจดหมายต่อนายสุชนแสดงเจตนาขอถอนตัวจากการสรรหา ทำให้จำนวนรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาไม่ครบจำนวน 18 คนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ แต่นายสุชน ในฐานะประธานวุฒิสภาและ ส.ว. เสียงส่วนใหญ่กลับดำเนินการสรรหาต่อ จนเลือก ป.ป.ช. ได้ครบ 9 คน และทูลเกล้าฯ เพื่อทรงแต่งตั้งเป็น ป.ป.ช. แต่ก็ถูกสำนักราชเลขาฯ มีหนังสือกลับมาให้ทบทวนการบวนการสรรหาใหม่ในที่สุด

 

สำหรับนายสุชน ชาลีเครือ ในฐานะปรานวุฒิสภานั้น ได้กระทำการในลักษณะที่ผิดพลาดคล้าย ๆ กันมาก่อนหน้านี้ ได้แก่การสนอชื่อ นายวิสุทธิ์ มนตริวัตร ขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อเป็นผู้ว่าการสตง.คนใหม่แทน คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา แต่ก็ไม่รับการโปรดเกล้าฯลงมาหลังจากเวลาผ่านไปกว่า 100 วัน จนในที่สุด นายวิสุทธิ์ต้องขอถอนตัวในที่สุด

 

นอกจากนี้วุฒิสภาชุดนี้ก็เคยเดินหน้าเลือกกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสช.) ทั้ง ๆ ที่มีการคัดค้านในเรื่องกระบวนการสรรหาแต่ก็ยังดำเนินการสรรหาจนได้ ว่าที่ กสช. ทั้ง 7 คน และนายบวรศักดิ์อุวรรณโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำรายชื่อบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ขึ้นทูลเกล้าฯ แต่สำนักราชเลขาธิการได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภาเมื่อศุกร์ที่ 28 ต.ค. ให้ชี้แจงกรณีการสรรหามีปัญหา และมีคดีค้างอยู่ในศาลปกครอง ซึ่งที่สุดแล้วกระทั่งศาลปกครองมีคำพิพากษายกเลิกกระบวนการสรรหากระทั่งกระบวนการสรรหา กสช. ยังค้างคาอยู่จนบัดนี้

 

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ทั้ง 9 คนประกอบด้วย พล.ต.อ.ดรุณ โสตถิพันธุ์ อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.วันชัย ศรีนวลนัด ผู้ช่วย ผบ.ตร.,พล.อ.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ อดีตประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม,นายศิวะ แสงมณี อดีตอธิบดีกรมการปกครอง, นายไสว จันทะศรี อดีตรองประธานศาลฎีกา, นายสมศักดิ์ แก้วสุทธิ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายสุรพล เอกโยคยะ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา, นางแน่งน้อย ณ นคร อดีตรองอธิบดีกรมศุลกากร และ นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ รอง ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สภาสูงตะแบงเลือก ป.ป.ช. ผลโหวตส่อบล็อกชัด

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1452&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

เรื่องที่ต้องเคลียร์ของว่าที่ ป.ป.ช. ชุดใหม่

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1453&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

วุฒิฯไม่รับคำท้วงคดีสรรหาค้างศาล เดินหน้าประชุมลับเลือก กสช.

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1056&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

คัดค้านสว.เตรียมลักไก่เลือกกสช. เสียงจากผู้บริโภค

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1031&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

 

กสช. สะดุด ราชเลขาฯ ขอคำชี้แจงกรณีสรรหา

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1446&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

ศาลปกครองกลางชี้ขาดสรรหา กสช. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1694&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์