แถลงการณ์แกนนำนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549

แถลงการณ์ฉบับที่ 1

                                                                                   

 

แกนนำนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


       เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางสังคมและการเมืองในขณะนี้ โดยสาเหตุเกิดจากการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไร้จริยธรรมในการบริหารประเทศ ตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการใช้อำนาจโดยมิชอบ ดังนี้ คือ
       
       1. มีการใช้อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจบริหารในการแก้ไข และกำหนดโครงสร้างทางการปกครองและบริหาร เช่น กฎหมาย และนโยบายต่างๆ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง
       
       2. กระทำการแทรกแซง และรวบอำนาจของรัฐสภา อำนาจตุลาการ องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงาน และตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เพื่อเพิ่มอำนาจให้แก่ตนเอง พวกพ้อง และครอบงำประชาชน
       
       3. ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 209 ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไม่อนุญาตให้รัฐมนตรีมีผลประโยชน์ หรือมีหุ้นส่วนในบริษัทเอกชน เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐมนตรีมีผลประโยชน์ทับซ้อนในระหว่างการดำรงตำแหน่งทางการเมือง
       
       4. ไร้จริยธรรมในการบริหารประเทศ โดยการใช้อำนาจเสียงข้างมากในรัฐสภาแก้กฎหมายเพื่อกระทำให้ผลประโยชน์ของชาติให้เป็นผลประโยชน์ส่วนตัว และหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่รัฐ อันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่เยาวชนของชาติในการใช้ความเฉลียวฉลาด และอำนาจ ไปในทางที่ผิดคุณธรรม จริยธรรม
       
       5. ใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อปิดกั้นเสรีภาพสื่อในการนำเสนอข่าวสารอันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนตนในทางธุรกิจ กระทำการครอบงำประชาชนผ่านสื่อของรัฐและเอกชน และปิดกั้นเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
       
       ดังนั้น เครือข่ายแกนนำนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอออกแถลงการณ์เรียกร้องให้
       
       1. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ ไร้จริยธรรมในการปกครอง และการบริหารประเทศ
       
       2. หยุดกระทำการขายสื่อสาธารณะต่างๆ ในอันที่จะสั่นคลอนต่อความมั่นคงของประเทศ
       
       3. หยุดกระทำการแทรกแซงอำนาจรัฐ รัฐสภา ตุลาการ และองค์กรอิสระ เพื่อให้องค์กรต่างๆ ทำงานตามปกติในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
       
       4. หยุดกระทำการใช้อำนาจในการปิดกั้นเสรีภาพของสื่อในการนำเสนอข่าวสาร และหยุดกระทำการปิดกั้นเสรีภาพในรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
       
       ดังนั้น เครือข่ายแกนนำนักศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอแถลงการณ์มายังสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชน ให้ช่วยกันสอดส่อง ดูแล และตรวจสอบ โดยการใช้วิจารณญาณในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การใช้อำนาจในการหลบหลีก แทรกแซง ละเมิดสิทธิ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้อง ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ด้วย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์