"สุชาติ สวัสดิ์ศรี" นำทัพนักเขียน ไล่ "แม้ว" พ้นนายกฯ

 

"สุชาติ สวัสดิ์ศรี" ออกแถลงการณ์ ประกาศนำทัพเครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้ "ทักษิณ" ลาออก ระบุชัด หมดความชอบธรรม บริหารประเทศด้วยความไม่สุจริต และทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง

 

วันนี้ (20 ก.พ.) เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย ที่มีตัวแทนประกอบด้วย เรืองกิตติ์ รักกาญจนันท์, ศิริวร แก้วกาญจน์, สร้อยแก้ว คำมาลา, นกป่า อุษาคเนย์, ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ โดยมี สุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นประธานที่ปรึกษาได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง โดยในจดหมายแถลงการณ์ระบุความไม่ชอบธรรมในการบริหารประเทศเอาไว้ว่า

 

...เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้เกาะติดอุณหภูมิทางความคิดและอารมณ์ของชาติบ้านเมือง ภายใต้การบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ด้วยความห่วงใยมาโดยตลอด ดังที่ประชาชนทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า องคาพยพของสังคมไทยหลายส่วนกำลังตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการเป็นผู้นำประเทศของนายกรัฐมนตรีอย่างเข้มข้น เนื่องด้วยตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไม่ปรารถนาดีต่อส่วนรวมของนายกรัฐมนตรี ด้วยการบริหารปกครองประเทศอย่างไม่สุจริต คิดกระทำการสิ่งใดล้วนแต่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง หาใช่เพื่อมวลชนและประเทศชาติไม่

 

ตราบจนบัดนี้ ความเชื่อมั่นจากแทบทุกภาคส่วนในสังคมที่มีต่อผู้นำรัฐบาลได้หมดสิ้นลงแล้ว เพราะเหตุว่า นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้นำประเทศที่ดี พฤติกรรมของเขาห่างไกลจากการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าในด้านคุณธรรม ศีลธรรม หรือจริยธรรมขั้นพื้นฐาน ยังไม่นับรวมถึงการขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ อันนำไปสู่ความแตกแยกของชนในชาติ

หรือของความสัมพันธ์ในสังคมโลก

 

กล่าวได้ว่า นายกรัฐมนตรีไม่เป็นมิตรต่อกระบวนการและระบอบประชาธิปไตย ทั้งการบิดเบือนและการละเมิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งการแทรกแซง ครอบงำ และคุกคามการปฏิบัติงาน ไม่ว่าฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงการแทรกแซงสื่อและองค์กรอิสระอื่น ๆ เช่น กรณีถอดถอนรายการโทรทัศน์หลายรายการที่วิพากษ์การบริหารงานของรัฐบาล อีกทั้งยังมีการปิดเว็บไซต์ ปิดวิทยุชุมชน ปิดกั้นการชุมนุม ฯลฯ ทั้งหมดล้วนเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนพลเมืองตามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น

 

ทั้งนี้ ยังไม่ต้องกล่าวถึงนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แปรรูปทรัพยากรสาธารณะ แก้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนธุรกิจของวงศ์ตระกูล รวมถึงพวกพ้องเครือญาติ ทั้งในและนอกประเทศ หรือที่เรียกกันว่า คอร์รัปชันเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียกอีกอย่าง ว่า โกงโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีล่าสุด คือ การขายหุ้นในกลุ่มชินวัตรมูลค่ากว่า 73,000 ล้านบาทให้ต่างชาติ โดยปิดซ่อนเงื่อนงำเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี อันเห็นได้ถึงความจงใจใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการสถาปนาอำนาจและความร่ำรวยให้กับตนและกลุ่มพวกพ้องของนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร

 

อีกกรณีที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน คือ ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลทักษิณ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในสามจังหวัด

อันนำไปสู่เหตุการณ์เลวร้ายที่ยากต่อการควบคุมในปัจจุบัน

 

ณ วันนี้ กล่าวได้ว่า นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร หมดความชอบธรรมในการเป็นผู้บริหารประเทศแทบทุกด้าน ฉะนั้น การกล่าวอ้างถึง 19 ล้านเสียงของประชาชนที่เลือกเข้ามาบริหารประเทศ ที่นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร

ได้กระทำมาโดยตลอด จึงไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

 

 

เพราะประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงการถ่ายโอนอำนาจจากประชาชนให้แก่รัฐบาลแค่การเลือกตั้งเพียงวันเดียว ที่สำคัญ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้ทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนพลเมืองมอบให้ทั้ง 19 ล้านเสียงไปหมดสิ้นแล้ว ด้วยการนำความไว้เนื้อเชื่อใจจำนวนนั้นไปรับใช้เป้าหมายทางการเมืองส่วนตนดังกล่าว แทนที่จะใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเหล่านั้นทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม นำพาประเทศไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องชอบธรรม และแน่นอนว่าพฤติกรรมทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมานั้น ล้วนส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อความมั่นคงของชาติอย่างไม่อาจปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้

 

ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย อันเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักคิดนักเขียนทั่วทุกภาคของประเทศ จึงขอเรียกร้องให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งหมดความชอบธรรมในการเป็นผู้บริหารประเทศ ได้แสดงความรับผิดชอบ โดยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อความผาสุกร่วมกันของคนในชาติ มา ณ

โอกาสนี้

 

..............................................................................................

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์